O stránke

  • Na tomto webe je možné nájsť niektoré z projektov, ktoré som realizoval, zdrojové kódy na stiahnutie vrátane knižníc pre Arduino/NodeMCU dosku
  • Projekty, ku ktorým nie sú poskytnuté zdrojové kódy sú na predaj za zvýhodnenú cenu. Dá sa priamo do nich doprogramovať na mieru pre vás čokoľvek z časti ponuka programovania.
  • Zameriavam sa hlavne na meteostanice, automatizácie domácností, ovládanie kúrenia, monitoring áut, rôzne interakčné systémy, kde sa pracuje s real-time dátami.
  • Okrem programovania Arduín a NodeMCU programujem aj webstránky, najčastejšie webové rozhrania pre ovládanie niektorého z týchto mikrokontrolérov, čo umožňuje ich vzdialený reštart, či spínať relé pripojené na svetlo/spotrebič.
  • Zaujímam sa aj o technológiu RADIUS, ktorou je možné zabezpečiť wifi sieť (aj káblovú sieť) štandardom 802.1x, s rozšírovacím zabezpečovacím protokolom (EAP), čo umožňuje prihlásenie prostredníctvom mena (identity) a hesla s overením bezpečnostného certifikátu. Ceritifkáty vydávam na 1-10 rokov v .PEM formáte
  • V príade akýchkoľvek otázok mi napíšte. Dám vám rady aj s vašimi existujúcimi projektmi, prípadne vás odkážem na fórum, kde vám vedia pomôcť
  • Programujem v súčasnosti za najlepšiu možnú cenu - 5€/hodina práce. Do práce sa ráta programovanie, spájkovanie(pri hardvérovom vyhotovení), zapojenie, testovanie, ladenie...
  • Kontaktovať ma môžete na: martinius96@gmail.com