Pro požadavek hlasem klikněte na mikrofon!

Aktuální stav

  • Demo příkazy:

  • Zapni / Zapnout
  • Vypni / Vypnout
  • Použití:

  • Inteligentní domy
  • Ovládání hlasem odkudkoliv v jakémkoli jazyce
  • Používání osobami s omezenou mobilitou
  • Instrukce

  • Povolte si mikrofon:(Funguje pouze pod Chrome)
  • Klikněte na velkou ikonu mikrofonu na obrazovce a vyslovte některý z dostupných příkazů