Pro požadavek hlasem klikněte na mikrofon!

Aktuální stav

 • Demo příkazy:

 • Zapni / Zapnout
 • Vypni / Vypnout
 • Použití:

 • Inteligentní domy
 • Ovládání hlasem odkudkoliv v jakémkoli jazyce
 • Používání osobami s omezenou mobilitou
 • Instrukce

 • Klikněte na velký mikrofon:
 • Pri vyzváni dialógovým oknem v levé části obrazovky povolte mikrofon (před prvním použitím)
 • Indikátor nahraváni
 • Vyslovte někteřý příkaz, počkejte, nahraváni se ukončí, indikátor zmizne a změna po Xhr requestu se aplikuje.