Pre požiadavku hlasom kliknite na mikrofón!

Aktuálny stav

  • Demo príkazy:

  • Zapni/Zapnúť
  • Vypni/Vypnúť
  • Použitie:

  • Inteligentné domy
  • Ovládanie hlasom odkiaľkoľvek v akomkoľvek jazyku
  • Používanie osobami s obmedzenou mobilitou
  • Inštrukcie

  • Povoľte si mikrofón:(Funguje iba pod Chrome a Samsung Mobile)
  • Kliknite na veľkú ikonu mikrofónu na obrazovke a hovorte niektorý z dostupných príkazov