Pre požiadavku hlasom kliknite na mikrofón!

Aktuálny stav

 • Demo príkazy:

 • Zapni/Zapnúť
 • Vypni/Vypnúť
 • Použitie:

 • Inteligentné domy
 • Ovládanie hlasom odkiaľkoľvek v akomkoľvek jazyku
 • Používanie osobami s obmedzenou mobilitou
 • Inštrukcie:

 • Funguje iba pre Chrome prehliadač!
 • Kliknite na veľký mikrofón hore
 • Pri vyzvaní dialógovým oknom povoľte mikrofón
 • Indikátor nahrávania na karte (zvuk sa nahráva)
 • Počas nahrávania vyslovte niektorý z dostupných príkazov.
 • Po vyslovení počkajte, nahrávanie sa automaticky ukončí, vykoná sa Xhr request a zmena sa aplikuje. Zmení sa stav diódy na NodeMCU, ak ste príkaz vyslovili správne.