Zakúpiť projekt

Hlasové ovládanie cez Amazon


Popis funkčnosti:

 • Amazon Alexa Dot a NodeMCU fungujú v jednej LAN sieti, kde sa dokážu "vidieť".
 • NodeMCU drží keep-alive server na rôznych virtuálnych portoch UDP, kde funguje ovládanie jednotlivých výstupov.
 • Jeden port obsluhuje jeden výstup, ktorý je možné ovládať zapnutím a vypnutím.
 • Amazon Alexa Dot vie v sieti vyhĺadať dostupné zariadenia na UDP portoch a následne vie vydať i príkaz pre ich ovládanie na základe príkazu od používateľa v angličtine s príslušným paramterom
 • Napríklad: "Turn relay on", "Turn relay off" a obdobne pre ďalšie výstupy
 • Použitý hardvér:

 • Amazon Alexa Dot Amazon Alexa Dot
 • NodeMCU NodeMCU
 • 8-kanálové relé 8-kanálové relé
 • Využitie:

 • Ovládanie svetiel a výstupov
 • Ovládanie iných systémov (Loxone a iné)
 • Request na webovú službu na vyžiadanie