ESP32-CAM / ESP-EYE modul

Získať ESP-CAM / ESP-EYE zdarma:

 • Všetky dosky už boli rozdané, ďakujem za záujem a účasť.

 • Modul obsahuje tieto hardvérové komponentny:
 • ESP modul ESP32-S s konektorom u.FL pre pripojenie externej antény (zmena vyžaduje aj prepájkovanie jumpra! )
 • OV2640 kamera s plochým flex konektorom pre pripojenie k ESP32-CAM
 • Čítačka pre microSD kartu
 • Vstupno-výstupné piny
 • PSRAM modul
 • Pozor! Vývojová doska neobsahuje USB-UART prevodník
  Príklady možných aplikácii s touto vývojovou doskou:
 • Video stream ako webserver
 • Video stream ako webclient
 • Prepojenie s inými systémami - HomeAssistant, Tasmota, Xiaomi Smart Home, Domoticz, vlastné
 • Detekcia tváre
 • Real-time ovládaný robot prostredníctvom WiFi siete s obrazom
 • Fotografovanie
 • Ukladanie fotografií na microSD kartu
 • Možnosti pripojenia dosky s iným zariadením
 • WiFi na 2.4GHz
 • Bluetooth na 2.4GHz
 • Prenos dát do internetu technológiami
 • HTTP a HTTPS protokol (GET/POST)
 • MQTT a MQTTS protokol
 • Node.js / Websocket
 • Zdrojový kód pre webserver so streamom videa:

  #include "esp_camera.h"
  #include <WiFi.h>
  
  //
  // WARNING!!! Make sure that you have either selected ESP32 Wrover Module,
  //      or another board which has PSRAM enabled
  //
  
  // Select camera model
  #define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT
  //#define CAMERA_MODEL_ESP_EYE
  //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM
  //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE
  //#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER
  
  #include "camera_pins.h"
  
  const char* ssid = "*********";
  const char* password = "*********";
  
  void startCameraServer();
  
  void setup() {
   Serial.begin(115200);
   Serial.setDebugOutput(true);
   Serial.println();
  
   camera_config_t config;
   config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
   config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
   config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
   config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
   config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
   config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
   config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
   config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
   config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
   config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
   config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
   config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
   config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
   config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
   config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
   config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
   config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
   config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
   config.xclk_freq_hz = 20000000;
   config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
   //init with high specs to pre-allocate larger buffers
   if(psramFound()){
    config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
    config.jpeg_quality = 10;
    config.fb_count = 2;
   } else {
    config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
    config.jpeg_quality = 12;
    config.fb_count = 1;
   }
  
  #if defined(CAMERA_MODEL_ESP_EYE)
   pinMode(13, INPUT_PULLUP);
   pinMode(14, INPUT_PULLUP);
  #endif
  
   // camera init
   esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
   if (err != ESP_OK) {
    Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
    return;
   }
  
   sensor_t * s = esp_camera_sensor_get();
   //initial sensors are flipped vertically and colors are a bit saturated
   if (s->id.PID == OV3660_PID) {
    s->set_vflip(s, 1);//flip it back
    s->set_brightness(s, 1);//up the blightness just a bit
    s->set_saturation(s, -2);//lower the saturation
   }
   //drop down frame size for higher initial frame rate
   s->set_framesize(s, FRAMESIZE_QVGA);
  
  #if defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE)
   s->set_vflip(s, 1);
   s->set_hmirror(s, 1);
  #endif
  
   WiFi.begin(ssid, password);
  
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
   }
   Serial.println("");
   Serial.println("WiFi connected");
  
   startCameraServer();
  
   Serial.print("Camera Ready! Use 'http://");
   Serial.print(WiFi.localIP());
   Serial.println("' to connect");
  }
  
  void loop() {
   // put your main code here, to run repeatedly:
   delay(10000);
  }