Zakúpiť projekt

Generátor 8-smerovka


Generátor 8-smerovky v PHP, HTML umožňuje:
  • Nahrať maximálne 20 slov, ktoré má používateľ uhádnuť, alebo ich nechat do systému dosadiť automaticky (v prípade dostatočne zaplnenej databázy)
  • Do databázy sa ukladajú aj všetky nové slová, ktoré administrátor do generátora zadá, plná podpora diakritiky.
  • Výstupom je osemsmerovka, ktorú je možné vytlačiť a riešiť, prípadne si ju vystrihnúť v PC programe a riešiť cez nejaký grafický program (Skicár, Photoshop, Zoner a pod.).
  • Systém uchováva databázu vygenerovaných tajničiek, dajú sa spätne zobraziť.
  • Administrátor má svoj login, ktorým sa do web prostredia prihlasuje. Funguje pod PHP 5.6 i pod PHP 7.
  • Maximálny rozmer 8-smerovky - 20x20 písmen.