0
Projekt nie je dostupný zdarma na stiahnutie! Pri záujme o kúpu softvérovej časti projektu s funkčnosťou, ktorá je na danej stránke rozpísaná kontaktovať na adrese: martinius96@gmail.com
Arduino Leonardo 32u4 architecture Pullup, Pulldown Google Maps, Geoguessr, Earth Picker StreetView Schematics

Virtual Bike


Stručný popis:
 • Projekt umožňuje interakciu bicykla/rotopédu s Google mapami. Vďaka magnetickému kontaktu ponúka jazda bicyklom ešte lepší zážitok po mape celého sveta.
 • Princíp funkčnosti:
 • Používateľ bicyklovaním a zopínaním magnetického kontaktujtu dáva Arduinu informácie o počte pretočení pedálov okolo osi (počet otáčok). V prípade prekročenia počítadla vyšle Arduino ASCII signál klávesy ("W"), čím sa posunie po virtuálnej mape o jeden diel dopredu.
 • Projekt sa úspešne uchytil v službách:
 • Google Maps Street View
 • GeoGuessr (StreetView s hádaním lokality - kvíz)
 • Earth Picker (StreetView s hádaním lokality - kvíz)
 • Streetview - slovenské jaskyne
 • Pohyb do strán je realizovaný držaním niektorého z tlačidiel. Pohyb pokračuje pokým používateľ nepustí tlačidlo
  Hardvér pre projekt:
 • Arduino Leonardo (alebo iný 32u4 mikrokontróler s rozšírením HID) Virtuálne bicyklovanie - Setup
 • Magnetický kontakt Virtuálne bicyklovanie - Setup
 • 2x tlačidlá pre otáčanie do strán Virtuálne bicyklovanie - Setup
 • 2x odpory pre tlačidlá Virtuálne bicyklovanie - Setup
 • Virtuálne bicyklovanie - Setup Virtuálne bicyklovanie - Setup

  Pullup schéma