Inteligentný dom


 • Projekt inteligentného domu ponúka NodeMCU v úlohe riadiaceho modulu s integrovaným wifi čipom na 2,4Ghz, plne podporuje b/g/n normy. Vďaka tomu poskytuje konektivitu pre rôzne druhy projektov. Napríklad aj pre Smart riešenia, teda riešenia inteligentných domov a nadčasových ovládaní cez internet.
 • S využitím webového servera ako rozhrania medzi používateľom a doskou sa mi poradilo vytvoriť zaujímavý real-time systém, ktorý je navrhnutý tak, aby zvládal odosielanie dát do internetu v reálnom čase, čítal stavy a vykonával akcie.
 • Odosielané veličiny v reálnom čase:
 • Teplota
 • Vlhkosť
 • Stav garážovej brány (Otvorená/Zatvorená)
 • Stav svetla (ZAP/VYP)
 • Stav auta (Je/Nie je v garáži)
 • Pohyb v dome
 • Čítané údaje z internetu v reálnom čase:
 • Požiadavka zapnutia/vypnutia svetla
 • Požiadavka otvorenia/zatvorenia garážovej brány
 • Požiadavka na zapnutie kúrenia
 • Požiadavka na zapnutie zvukovej signalizácie alarmu
 • Požiadavka na aktiváciu/deaktiváciu zavlažovania
 • Autonónmy systém
 • Hlavným prínosom inteligentných domácností je možnosť umožniť jej spravovať samú seba. Vďaka tomu v automatickom režime zavlažovania a kúrenia je postarané o dostatočné zavlaženie zeleniny, ovocia, rastlín a vykúrený dom na príjemnú navolenú teplotu.
 • Systém podporuje manuálny a automatický režim pre kúrenie a zavlažovanie:
 • Automatický - systém sa spravuje sám a riadi sa vopred nastavenými pravidlami. Dom sa vykuruje na nastavenú teplotu používateľom. Kúrenie sa podľa potreby zapína, čím je garantovaná dosiahnutá teplota v dome.
 • Manuálny - ako už z názvu vyplýva, tento režim sa používa napríklad v letných mesiacoch, ale i jarných, kedy nie je potrebné vykurovať celý dom. Stačí občas prekúriť, napríklad na 15 minút. V manuálnom režime z príjemného web prostredia môže používateľ aktivovať kúrenie z práce/školy, odkiaľkoľvek.
 • Technológie na webserveri:
 • AJAX --> real-time výpis získaných dát od NodeMCU v prehľadnom dashboarde
 • PHP --> výpočty, nastavenie režimov, automatický režim, manuálny režim, aktualizácia stavov, logika
 • Využité komponenty pre projekt:
 • NodeMCU v3 - mikrokontróler
 • DS18b20 - teplota
 • Koncový doraz - garážová brána
 • DHT12 - vlhkosť
 • Step-down menič - svetlo 12V --> 3.3V
 • HC-SR-04 - ultrazvukový merač vzdialenosti (auto)
 • HC-SR-501 - pohybový senzor (alarm)
 • 8-kanálové relé - termostat 1x, zavlažovanie 5x
 • Potenciometer
 • Web šablóna ControlR