Projekt je dostupný zadarmo na stiahnutie!
Arduino IRemote NEC, RC5, RC6, SONY, JVC

Ovládanie relé diaľkovým ovládačom


Popis funkčnosti:

 • Ovládanie relé a výkonových prvkov prostredníctvom diaľkového ovládača.
 • Prenosovým médiom je infračervená dióda na diaľkovom ovládači (vysielači) a na prijímači - module KY-022.
 • Prijatý signál je možné dekódovať a priradiť mu špecifickú akciu, ktorú riadi Arduino. Odmeraj veličinu, odošli ju na server. Zapni výstup, osvetlenie, kotol, zásuvku na vyžiadanie, vykonaj časovú akciu, sekvenciu.
 • Použitie je jednoduché a univerzálne. Dosah prijímača je až 10 metrov. Možné použiť pre rôzne protokoly: NEC, RC5, RC6, SONY, JVC.
 • Použitý hardvér:

 • Arduino Nano Arduino Nano
 • KY-022 prijímačKY-022
 • 8-kanálové relé 8-kanálové relé
 • Využitie:

 • Vzdialené ovládanie svetiel
 • Otvorenie garážovej/vstupnej brány na vyžiadanie
 • Odmeranie veličiny na vyžiadanie
 • Bezdrôtové ovládanie hračiek (RC technika, vlastné projekty...)
 • Zdrojový kód s hlavičkovým súborom IRremote.h pre načítanie signálu a ovládanie 1x relé:

 • Návratové kódy sú z jedného tlačidla. Striedavo pri opakovaných stlačeniach vracia 820, 20. Pri držaní tlačidla sa opakuje rovnaký kód, testované pod RC5.
 • /*|----------------------------------------------------------|*/
  /*|SKETCH PRE NACITANIE KODOV Z DIALKOVYCH OVLADACOV     |*/
  /*|VYHOTOVIL: MARTIN CHLEBOVEC                |*/
  /*|EMAIL: martinius96@gmail.com               |*/
  /*|DOSKA: Arduino Uno, Mega, Nano, NEFUNGUJE NA ESP8266   |*/
  /*|WEB: https://arduino.php5.sk               |*/
  /*|LICENCIA: MIT                       |*/
  /*|----------------------------------------------------------|*/
  #include <IRremote.h> //kniznica pre senzor KY-022
  int led = 13;
  int ledstate = LOW;
  int RECV_PIN = 8;
  IRrecv irrecv(RECV_PIN); //KY-022 na RECV VYVODE
  decode_results results;
  void setup() {
   pinMode(led, OUTPUT);
   Serial.begin(115200);
   irrecv.enableIRIn(); //prijimaj signaly
  }
  
  void loop() {
   if (irrecv.decode(&results)) {
    Serial.println("Zaznamenany kod: ");
    Serial.println(results.value, HEX);
    String abc = String(results.value, HEX);
    if ((abc == "820") || (abc == "20")) { //hodnoty tlacidla hore na ovladaci
     ledstate = !ledstate;
     digitalWrite(led, ledstate);
    }
    irrecv.resume(); // Povol nacitavanie dalsich hodnot
   }
   delay (100); // kratky delay, odrusenie citania chyb
  }