• martinius96@gmail.com - В первую очередь использовать - английский
  • Arduino форум
  • Neprogramujem nové projekty z časových dôvodov.
    V súčasnosti viem poskytnúť iba realizované projekty: TU.