Projekt nie je dostupný zdarma na stiahnutie! Pri záujme o kúpu softvérovej časti projektu s funkčnosťou, ktorá je na danej stránke rozpísaná kontaktovať na adrese: martinius96@gmail.com
Zakúpiť projekt / Buy project
Arduino Ethernet PHP, HTML MySQL AJAX OneWire Bosch

Meteostanica v2 - Kliknite - VYSKÚŠAJTE PROJEKT!


Softvérové technológie pre meteostanicu:

 • PHP
 • HTML
 • CSS
 • AJAX - dynamický výpis real-time dát z databázy spúšťaním .php scriptov
 • Google Charts - čiarové grafy pre časovú reprezentáciu vývoja dát
 • Zjednodušený jazyk C pre Arduino - Wiring
 • Pre spustenie projektu je nutné:
 • Mať webserver v LAN sieti, alebo na internete, kam sa bude Arduino pripájať
 • Webserver musí byť na HTTP protokole (Arduino nepodporuje HTTPS)
 • Webserver musí mať MySQL databázu (napr. PHPMyAdmin
 • Webserver musí mať prístup na internet (knižnice na CDN serveroch: Jquery, Bootstrap)
 • Hardvérové technológie pre meteostanicu:

 • Arduino Uno/MegaArduino Uno R3
 • Voliteľný modul pre prenos:

 • Ethernet shield W5100Ethernet Shield Wiznet W5100
 • Ethernet modul W5500Ethernet Module Wiznet W5500
 • Moduly pre záznam v projekte (verzia 1):

 • DS18B20 - teplota: Senzor DS18B20 vonkajšie vyhotovenie
 • BMP280 - atmosférický tlak + teplota: BMP280 - senzor vhlhkosti na I2C zbernici
 • DHT22 - vlhkosť vzduchu, teplota: DHT22 - senzor vhlhkosti na I2C zbernici
 •    Zapojenie dátových pinov:
     
  PerifériaArduino
  DS18B20D8
  DHT22D2
  BMP280 - SDAA4
  BMP280 - SCLA5

  Moduly pre záznam v projekte (verzia 2):

 • DS18B20- teplota: Senzor DS18B20 interiérové vyhotovenie
 • DS18B20 - teplota: Senzor DS18B20 vonkajšie vyhotovenie
 • BME280 - atmosférický tlak + teplota + vlhkosť vzduchu: BME280 - senzor vhlhkosti, teploty, tlaku na I2C zbernici
 •    Zapojenie dátových pinov:
     
  PerifériaArduino
  DS18B20D8
  BME280 - SDAA4
  BME280 - SCLA5

  Moduly pre záznam v projekte (verzia 3):

 • DS18B20- teplota: Senzor DS18B20 interiérové vyhotovenie
 • SHT21 - teplota, vlhkosť vzduchu: Senzor SHT21 pre teplotu a vlhkosť vzduchu
 • BMP280 - atmosférický tlak + teplota: BMP280 - senzor vhlhkosti na I2C zbernici
 •    Zapojenie dátových pinov:
     
  PerifériaArduino
  DS18B20D8
  SHT21 - SDAA4
  SHT21 - SCLA5
  BMP280 - SDAA4
  BMP280 - SCLA5
  Meteostanica ponúka:
 • Záznam 3x teploty, 1x atmosférický tlak (možnosť prepočítavať na hladinu mora, možnosť určovať aj nadmorskú výšku), 1x vlhkosť vzduchu
 • Grafické používateľské rozhranie (responzívne)
 • Výpis real-time dát do tabuľky s overením konektivity
 • Tabuľkový výpis posledných 1000 meraní
 • Login systém
 • Archivácia v 5-15-minútových intervaloch do MySQL databázy, Google Grafy (náhrada za CanvasJS) - výpis grafov aktuálny deň + 7 posledných dní
 • Prognóza počasia z externého servera / BETA verzia vlastnej predpovede
 • Reset dosky na diaľku
 • Log prihlásení/zmena loginu
 • Indikátor stavu pripojenia dosky
 • Náhľad zdrojového kódu pre mikrokontróler
 • Zmena názvov jednotlivých izieb/názvov senzorov
 • Screenshoty meteostanice z prevádzky: