Moja meteostanica

Zakúpiť projekt
Prvá slovenská webaplikácia na hostovanie vlastnej meteostanica postavenej na Arduino/ESP8266/ESP32/Raspberry Pi a príbuzných vývojových doskách a mikrokontroléroch.
Podpora dosiek pri spustení:
 • Arduino Uno
 • Arduino Mega
 • NodeMCU v2
 • NodeMCU v3 (Lolin)
 • ESP-32 DevKit (WROOM-32)

 • Podporované shieldy (moduly) k Arduinám:
 • Ethernet W5100
 • Ethernet W5500
 • ENC28J60

 • Podporovaný hardvér k doskám:
  Teplota:
 • DS18B20
 • Vlhkosť + teplota
 • DHT22
 • Teplota + Tlak
 • BMP 280

 • Všetky spomenuté moduly vyššie bude možné kombinovať (periférie)
  Na jeden používateľský účet bude možné registrovať jednu dosku/mikrokontróler a všetky spomenuté periférie.
  Podporované prenosové protokoly:
 • HTTP - Arduino + Ethernet shield (W5100/W5500/ENC28J60)
 • HTTPS - NodeMCU/ESP-32

 • Knižnice k projektu:
 • Github
 • Do štartu:


  Screenshoty: