Backend meteostanice


Backend meteostaníc


Backend ponúka spracovanie nameraných dát:
 • Teplota
 • Vlhkosť
 • Tlak vzduchu
 • Každý registrovaný používateľ si zvolí jeden z dostupného hardvéru, ktorý chce využiť:
 • Arduino + Ethernet shield W5100/W5500
 • NodeMCU
 • ESP32
 • Používateľ si ďalej tvorí meraciu konfiguráciu pre veličiny:
 • BME280
 • DHT22, BMP280
 • SI7021, BMP280
 • DHT22, BMP180
 • SI7021, BMP180
 • Web:
 • Web backend vygeneruje zdrojový kód pre príslušnú dosku s odkliknutým hardvérom, ktorý si sám používateľ nahrá do dosky a tá bude komunikovať s webom. Každá doska odosiela na web dáta + bezpečnostný kľúč, ktorý dosku overuje, aby dáta dotyčného používateľa dorazili a boli vizualizované práve jemu. Systém je stabilný, svižný.
 • Pri Arduino a Ethernet moduloch Wiznet W5100/W5500 je podporovaná len HTTP konektivita. Pri ESP32 a ESP8266 aj HTTPS konektivita a pri ESP32 aj podpora podnikových a univerzitných sietí na 802.1x protokole.