ZAKÚPIŤ PROJEKT / BUY PROJECT
Projekt nie je dostupný zdarma na stiahnutie! Pri záujme o kúpu softvérovej časti projektu s funkčnosťou, ktorá je na danej stránke rozpísaná kontaktovať na adrese: martinius96@gmail.com
Arduino ESP8266 ESP32 Minv Ethernet WiFi Web scraper Parser ŠPZ, EVČ, VIN HTTP POST

Overenie vozidla - ŠPZ / VIN číslom


Projekt fanúšika projektu HAKA-Hľadá sa auto krádeže automobilov
 • Overenie vozidla prostredníctvom stránky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s využitím mikrokontroléru.
 • Vozidlo je možné overiť na základe parametrov:
 • ŠPZ (Evidenčné číslo vozidla)
 • VIN (Identifikačné číslo vozidla)

 • Podľa zvoleného parametra overenia je následne hľadaná informácia odoslaná na stránku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
 • Stránka obsahuje databázu nahlásených kradnutých vozidiel po ktorých je vyhlásené pátranie.
 • Informácia (ŠPZ/VIN) je odoslaná HTTP POST požiadavkou. Server odpovie zdrojovým kódom (HTML) celej stránky.
 • Arduino / ESP vývojová doska spracuje zdrojový kód celej stránky a na základe jeho obsahu overí, či je vozidlo v pátraní.
 • Mikrokontóler v zdrojovom kóde hľadá informáciu o počte vyhľadaných záznamov pre dané VIN číslo / ŠPZ - parsuje jednotlivé riadky zdrojového kódu.
 • V prípade, že ich je 0, vozidlo nie je v pátraní. Ak je záznam 1, alebo viac, vozidlo je v hľadaní.
 • Verzia zdarma obsahuje iba výpis o hľadanom vozidle s informáciou, či je, alebo nie je v pátraní. Metóda vstupu - ŠPZ/VIN priamo v zdrojovom kóde.
 • Platená verzia obsahuje okrem výpisu, či je, alebo nie je v pátraní aj ďalšie informácie o značke vozidla, modeli, (VIN čísle / ŠPZ - opačná informácia ako hľadaný parameter), farbe vozidla, dátumu odcudzenia. Metóda vstupu - UART/RS232, I2C, SPI, WiFi webserver, tlačidlá + displej.
 • Ďalšie využitie softvéru - príklady použitia:

 • OpenCV - rozpoznanie ŠPZ v reálnom čase s následným overením. Ovládanie kúrenie hlasom v slovenčine
 • Rozpoznanie ŠPZ v reálnom čase vlastnou implementáciou 1-bitového obrazu na platforme ESP32 / ESP8266 s kamerovým modulom OV7670, OV2640.
 • Interakcia so externým systémom s funkciou odfotenia a konverzie ŠPZ na znaky, napr: EČV Dahua. Odfotené ŠPZ po vjazde vozidla do parkoviska môže byť komunikačným rozhraním WiFi / UART / RS232 / I2C / SPI preposlaná do mikrokontroléru. Mikrokontróler overí ŠPZ a na základe odpovede z webservera môže vozidlo na parkovisku zablokovať, privolať políciu, ohlásiť informáciu nadradenému systému.
 • Výstup programu - Verzia zdarma

  Vozidlo v pátraní - Arduino + Ethernet - HAKA

  Výstup programu - Platená verzia

  Vozidlo v pátraní - platená verzia - Arduino + Ethernet - HAKA

  Metódy vstupu ŠPZ:

 • WiFi / Ethernet
 • UART / RS232
 • SPI / I2C
 • Tlačidlá s displejom
 • Podporované mikrokontroléry

 • Arduino + Ethernet shield Wiznet W5100 / W5500
 • ESP8266 (NodeMCU, Wemos D1 Mini)
 • ESP32 (Devkit)
 • Zdrojové kódy verzie zdarma - obsahujú iba overenie ŠPZ:


  Arduino + Ethernet W5100


  /*|----------------------------------------------------------|*/
  /*|OVERENIE ŠPZ - Arduino + Ethernet W5100          |*/
  /*|Author: Bc. MARTIN CHLEBOVEC               |*/
  /*|EMAIL: martinius96@gmail.com               |*/
  /*|DONATE: https://paypal.me/chlebovec            |*/
  /*|----------------------------------------------------------|*/
  #include <SPI.h>
  #include <Ethernet.h>
  
  byte mac[] = { 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xAA, 0xBB, 0xCC };
  IPAddress ip(192, 168, 1, 200);
  IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);
  char serverName[] = "www.minv.sk"; //doména Ministerstva vnútra SR
  String my_datas = "BAXXXZZ"; //Hľadané EČV --> Možno hľadať aj C značky
  int serverPort = 80;
  EthernetClient client;
  String url = "/?odcudzene-mot-vozidla";
  void setup() {
   Serial.begin(115200);
   Ethernet.begin(mac);
   Serial.println("IP adresa Ethernet shieldu:");
   Serial.println(Ethernet.localIP());
   delay(2000);
   Serial.println("Ready");
   send_datas();
  }
  
  void send_datas() {
   String data = "ec=" + my_datas;
   if (client.connect(serverName, serverPort)) {
    client.println("POST " + url + " HTTP/1.0");
    client.println("Host: " + (String)serverName);
    client.println("User-Agent: ArduinoEthernetWiznet");
    client.println("Connection: close");
    client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;");
    client.print("Content-Length: ");
    client.println(data.length());
    client.println();
    client.println(data);
    while (client.connected()) {
     String line = client.readStringUntil('\n');
     if (line.indexOf("Podmienke vyhovuje: 1 záznam") > 0) {
      Serial.println("Po vozidle s EČV " + my_datas + " je vyhlásené pátranie! Kontaktujte políciu na čísle 158!");
      break;
     }
     if (line.indexOf("Podmienke vyhovuje: 0 záznamov") > 0) {
      Serial.println("Po vozidle s EČV " + my_datas + " nie je vyhlásené pátranie");
      break;
     }
    }
  
   } else {
    Serial.println("Problem s pripojenim na stránku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky!");
   }
   client.stop();
  }
  
  void loop() {
  
  }
  

  ESP8266 (NodeMCU, Wemos D1 Mini)


  /*|----------------------------------------------------------|*/
  /*|OVERENIE ŠPZ - ESP8266 (NodeMCU)             |*/
  /*|Author: Bc. MARTIN CHLEBOVEC               |*/
  /*|EMAIL: martinius96@gmail.com               |*/
  /*|DONATE: https://paypal.me/chlebovec            |*/
  /*|----------------------------------------------------------|*/
  #include <ESP8266WiFi.h>
  
  const char * ssid = "WIFI_MENO";
  const char * password = "WIFI_HESLO";
  
  const char* host = "www.minv.sk";
  String my_datas = "BAXXXZZ"; //Hľadané EČV --> Možno hľadať aj C značky
  const int serverPort = 80; //http port
  WiFiClient client;
  String url = "/?odcudzene-mot-vozidla";
  
  void setup() {
   Serial.begin(115200);
   WiFi.begin(ssid, password);
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
   }
   Serial.println("");
   Serial.println("WiFi uspesne pripojene");
   Serial.println("IP adresa: ");
   Serial.println(WiFi.localIP());
   delay(2000);
   Serial.println("Ready");
   send_datas();
  }
  void send_datas() {
   String data = "ec=" + my_datas;
   if (client.connect(host, serverPort)) {
    client.println("POST " + url + " HTTP/1.0");
    client.println("Host: " + (String)host);
    client.println("User-Agent: ESP32");
    client.println("Connection: close");
    client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;");
    client.print("Content-Length: ");
    client.println(data.length());
    client.println();
    client.println(data);
    while (client.connected()) {
     String line = client.readStringUntil('\n');
     if (line.indexOf("Podmienke vyhovuje: 1 záznam") > 0) {
      Serial.println("Po vozidle s EČV " + my_datas + " je vyhlásené pátranie! Kontaktujte políciu na čísle 158!");
      break;
     }
     if (line.indexOf("Podmienke vyhovuje: 0 záznamov") > 0) {
      Serial.println("Po vozidle s EČV " + my_datas + " nie je vyhlásené pátranie");
      break;
     }
    }
  
   } else {
    Serial.println("Problem s pripojenim na stránku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky!");
   }
   client.stop();
  }
  void loop() {
  
  }
  

  ESP32 (Devkit)


  /*|----------------------------------------------------------|*/
  /*|OVERENIE ŠPZ - ESP32 (Devkit)               |*/
  /*|Author: Bc. MARTIN CHLEBOVEC               |*/
  /*|EMAIL: martinius96@gmail.com               |*/
  /*|DONATE: https://paypal.me/chlebovec            |*/
  /*|----------------------------------------------------------|*/
  #include <WiFi.h>
  
  const char * ssid = "WIFI_MENO";
  const char * password = "WIFI_HESLO";
  
  const char* host = "www.minv.sk";
  String my_datas = "BAXXXZZ"; //Hľadané EČV --> Možno hľadať aj C značky
  const int serverPort = 80; //http port
  WiFiClient client;
  String url = "/?odcudzene-mot-vozidla";
  
  void setup() {
   Serial.begin(115200);
   WiFi.begin(ssid, password);
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
   }
   Serial.println("");
   Serial.println("WiFi uspesne pripojene");
   Serial.println("IP adresa: ");
   Serial.println(WiFi.localIP());
   delay(2000);
   Serial.println("Ready");
   send_datas();
  }
  void send_datas() {
   String data = "ec=" + my_datas;
   if (client.connect(host, serverPort)) {
    client.println("POST " + url + " HTTP/1.0");
    client.println("Host: " + (String)host);
    client.println("User-Agent: ESP32");
    client.println("Connection: close");
    client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;");
    client.print("Content-Length: ");
    client.println(data.length());
    client.println();
    client.println(data);
    while (client.connected()) {
     String line = client.readStringUntil('\n');
     if (line.indexOf("Podmienke vyhovuje: 1 záznam") > 0) {
      Serial.println("Po vozidle s EČV " + my_datas + " je vyhlásené pátranie! Kontaktujte políciu na čísle 158!");
      break;
     }
     if (line.indexOf("Podmienke vyhovuje: 0 záznamov") > 0) {
      Serial.println("Po vozidle s EČV " + my_datas + " nie je vyhlásené pátranie");
      break;
     }
    }
  
   } else {
    Serial.println("Problem s pripojenim na stránku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky!");
   }
   client.stop();
  }
  void loop() {
  
  }