Riešenie funguje iba pod prehliadačom Chrome.
Zakúpiť projekt

Ovládanie hlasom


Demo na vyskúšanie: (Funguje pod Chrome) Riaďte sa pokynmi na stránke!

 • Slovenský jazyk
 • Český jazyk
 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk
 • Zdrojové kódy mikrokontroléry - fungujú s pripojením na webstránku, kde preklad voice-to-text beží ako príklad!

 • Arduino + Ethernet shield client - SK
 • NodeMCU - SK
 • ESP32 - SK
 • ESP32 Enterprise - SK
 • Arduino + Ethernet shield client - CS
 • NodeMCU - CS
 • ESP32 - CS
 • ESP32 Enterprise - CS
 • Arduino + Ethernet shield client - EN
 • NodeMCU - EN
 • ESP32 - EN
 • ESP32 Enterprise - EN
 • Arduino + Ethernet shield client - RU
 • NodeMCU - RU
 • ESP32 - RU
 • ESP32 Enterprise - RU

 • Proces premeny hlasovej vzorky na text sa nazýva speech-to-text, alebo Speech recognition
 • Mikrokontróler má obmedzený výkon, vie pracovať iba s textovými reťazcami, výstupmi, odosielať dáta do internetu.
 • Nemá dostatočný výkon na speech-to-text proces a ani nato nemá knižnice, ktoré by to umožňovali.
 • Prevod reči na text teda musí realizovať počítač, alebo server. Pri ovládaní hlasom využívam technológiu Webkit, ktorá komunikuje so servermi Googlu.
 • Google servery dokážu v krátkom časovom horizonte (pár ms) odoslať spätnú response hlavičku, ktorá obsahuje text.
 • Technológiu Webkit je možné aplikovať na akýkoľvek svetový jazyk a je ju možné používať z akéhokoľvek zariadenia, ktoré má podporu prehlidača Chrome/Samsung Mobile.
 • Ovládanie hlasom je možné použiť pre akúkoľvek platformu, web časť je univerzálna
 • Kam sa technológia hodí?
 • Inteligentné domy
 • Ovládanie výstupov z internetu
 • Automatizácia domu odkiaľkoľvek
 • Uľahčenie ovládania domu osobami s obmedzenou mobilitou
 • Čo ako klient potrebujem aby som mohol používať túto technológiu v projekte?
 • Webserver s HTTPS protokolom, aj HTTP variantu ak chcete použiť Arduino
 • Prehliadač Google Chrome/Samsung Mobile
 • Wifi sieť pre NodeMCU/ESP32, alebo LAN káble pre Arduino a jeho Ethernet shield z rodiny Wiznet