Ovládanie hlasom


Demo na vyskúšanie: (Funguje pod Chrome/Safari)

 • Slovenský jazyk
 • Český jazyk

 • Proces premeny hlasovej vzorky na text sa nazýva speech-to-text, alebo Speech recognition
 • Mikrokontróler má obmedzený výkon, vie pracovať iba s textovými reťazcami, výstupmi, odosielať dáta do internetu.
 • Nemá dostatočný výkon na speech-to-text proces a ani nato nemá knižnice, ktoré by to umožňovali.
 • Prevod reči na text teda musí realizovať počítač, alebo server. Pri ovládaní hlasom využívam technológiu Webkit, ktorá komunikuje so servermi Googlu.
 • Google servery dokážu v krátkom časovom horizonte (pár ms) odoslať spätnú response hlavičku, ktorá obsahuje text.
 • Technológiu Webkit je možné aplikovať na akýkoľvek svetový jazyk a je ju možné používať z akéhokoľvek zariadenia, ktoré má podporu prehlidača Chrome/Safari.
 • Ovládanie hlasom je možné použiť pre akúkoľvek platformu, web časť je univerzálna
 • Kam sa technológia hodí?
 • Inteligentné domy
 • Ovládanie výstupov z internetu
 • Automatizácia domu s prístupom zvonku
 • Čo ako klient potrebujem aby som mohol používať túto technológiu v projekte?
 • Webserver s HTTPS protokolom
 • Prehliadač Google Chrome
 • Wifi sieť pre NodeMCU
 • Zdrojové kódy:
 • Ovládanie hlasom (čítanie z HTTPS)