Projekt nie je dostupný zdarma na stiahnutie! Pri záujme o kúpu softvérovej časti projektu s funkčnosťou, ktorá je na danej stránke rozpísaná kontaktovať na adrese: martinius96@gmail.com
Zakúpiť projekt / Buy project
Arduino Ethernet Webapp PHP, HTML MySQL MATLAB Irrigation Rain sensor Heating Cooling OneWire DS18B20

Ovládanie závlahy - Vyskúšajte online TU!


Systém ponúka:

 • Real-time výpis hodnôt, stavov, režimov všetkých výstupov, senzorov, prehľad konektivity Arduina
 • Zmena názvov jednotlivých vstupov a výstupov napr. podľa miesta ich umiestnenia
 • Prepínanie medzi chladením a vykurovaním miestnosti s automatickým a manuálnym režimom s voliteľnou nastaviteľnou požadovanou teplotou a hysterézou
 • Časové ovládanie okruhov závlahy, ktorá vie fungovať v nastaviteľných časových intervaloch so zohľadnením počasia - neaktívne ak prší
 • Oznámenia systému - chybné údaje od čidiel, neplatné prihlásenie od používateľa.
 • Zmena prihlasovacieho mena a hesla
 • Vzdialený reštart Arduina
 • Screenshoty systému:

  Hardvér:

 • Arduino UNO/Mega
 • Ethernet shield W5100/W5500
 • 6x relé
 • Teplotné čidlo: DS18B20
 • Dažďový senzor FC-37