Ponuka

Ponuka programovania

Mikrokontroléry (Arduino, NodeMCU, ESP32):
 • Tvorba automatizácii (domu, záhrady, akvárii, terárii...) so správou z webu
 • Ovládanie z internetu (relé pre spotrebiče - záťaž na 230V)
 • Ovládanie hlasom v slovenčine/češtine/angličtine z mobilného telefónu, tabletu, počítača
 • Odosielanie e-mailov pri krízových situáciách --> vytopenie, zadymenie, neoprávnený vstup, okamžitá notifikácia
 • Crony, spúšťače scriptov, web scraper, crawler
 • Meteostanice, komplexné systémy s web rozhraním
 • Odosielanie dát na HTTP/HTTPS stránky
 • Systémy v IoT sieťach na 868MHz - Sigfox, LoraWan a siete NBIoT, odosielanie nameraných dát do MySQL databázy
 • Zabezpečenie dát a integrita dát preukázaním mikrokontrolérov klientskými certifikátmi pri webovo orientovaných aplikáciách s ESP32.
 • Pripájanie ESP32 do podnikových wifi sieti s protokolom 802.1x (WPA/WPA2 Enterprise).

 • PHP:
 • Programovanie procedurálnou paradigmou, spracovanie dát z formulárov - vstupu používateľa.
 • Tvorba web rozhraní pre ovládanie mikrokontrolérov, výstupov, výpis údajov.
 • Komplexná logika systémov s ovládaním vhodná i pre laikov vo web rozhraní.
 • Ukladanie dát od mikrokontrolérov do MySQL databázy.
 • Grafická reprezentácia namerných údajov za obdobie hodín, dní.

 • C:
 • Tvorba jednoduchých programov v jazyku C
 • Práca so stackom, funkcionálne programovanie, prepojenie s databázou
 • Programy v prostredí robota Karla

 • MATLAB:
 • Tvorba programov a jednoduchých funkcií, práca s maticami, vizualizácia výsledkov programu v grafoch rôznych typov.