Tento projekt sa radí k hotovým riešeniam, ktoré si môžete zakúpiť!

Chcem zakúpiť projekt

RADIUS server - 802.1x


Stručný popis:
  • Realizujem zabezpečenia wifi siete prostredníctvom technológie RADIUS s využitím EAP (Extensible Authentization protocol).
  • Metóda overenia v 1. kroku: PEAP 2. krok MsCHAPv2.
  • UDP porty 1812, 1813
  • RADIUS server je postavený na hardvérovej platforme v LAN, kde ja naň nainštalovaný vhodný softvér
  • Systém má vydaný certifikát na 1-10 rokov. Po uplynutí certifikátu je ho nutné vystaviť nanovo. Certifikát je podpísaný sám sebou - serverom. Pripojenie do siete nie je možné po uplynutí certifikátu.
  • Riešenie je možné vo vašej sieti realizovať v kooperácii aj s inými službami, napr: Apache, Squid, MySQL
  • Každý používateľ má unikátne meno (identitu) a heslo.
  • Pre realizáciu využívam Linux Zeroshell
  • Pre akúkoľvek otázku ma neváhajte kontaktovať.