Tento projekt sa radí k hotovým riešeniam, ktoré si môžete zakúpiť!


RFID stopky


 • Počas niekoľko hodinových eventov v extrémnych hrách typu Airsoft/Paintball/Nerf sa hrajú rôzne módy, napríklad King of The Hill, pre ktorý je tento projekt určený. Každý tím získava body za dobu obsadenia daného bodu, resp za dobu jeho udržania. Využil som Arduino, RFID čítačku, LCD displej, hlásič a relé/samostatné ledky.
 • Dva nezávislé časy pre dva tímy, ktoré fungujú po priložení niektorej z kariet tímov práve pre štart času daného tímu. V praxi má každý člen tímu RFID kľúčenku, ktorú vie priložiť na čítačku a aktivovať čas.
 • Maximálny rozsah času:
 • 999 hodín, 59 minút a 59 sekúnd
 • Čas sa pripočítava do momentu, kým nie je zastavený druhým tímom priložením ich karty, alebo organizátorom/rozhodcom, ktorý vie čas pauzovať, alebo špeciálnou kľúčenkou/kartou vynulovať.
 • Hlásič signalizuje priloženie karty k čítačke a LED diódy/relé indikujú momentálny stav stopiek, signalizujú farbu tímu, ktorému sa čas pripočítava.
 • Projekt je určený pre (takmer) neobmedzený počet kľúčeniek, teda sa dajú nahodiť celé tímy, organizátori akcie, karty pre vymazanie výsledkov. Vhodné aj pre kluby hráčov, ktorí hrávajú podobné akcie pravidelne, alebo aj pre poskytovateľov služieb v tomto priemysle.
 • Kľúčenky sú spravidla odlišené farbou pre daný tím. Relé sa využívajú v prípade, že sa používajú silnejšie svetlá/diódy pre signalizáciu aktívneho tímu, ktorému sa pripočítava čas.
 • Čas je vypísaný na displeji rozmeru 16x2 alebo 20x4.
 • K čítačke stačí ľahko priložiť kľúčenku, čas sa okamžite začne pripočítavať a druhému tímu sa zastaví. Organizátor zastavuje oba časy a začnú sa pripočítavať až po priložení niektorej z kľúčeniek hráča z niektorého tímu
 • Riešenie je univerzálne, raz sa kódy kľúčeniek do kódu doplnia a funguje to navždy. K projektu dodám aj schému zapojenia, potrebné knižnice a Arduino sketch v .ino formáte.
 • Hardvér pre projekt:
 • Arduino Uno Arduino Uno
 • RFID čítačka RC522 (13.56MHz) RFID čítačka
 • Kľúčenky/karty/kombinácia Kľúčenky na 13.56MHz
 • Hlásič (pasívny buzzer) Buzzer
 • 2-kanálové relé Relé