Zakúpiť projekt

RFID systém so správou online - Vyskúšajte online TU!!!


  • Systém pozostáva z troch SQL tabuliek, pričom v jednej sa uchováva kompletná história priložení kariet s ich adresami, v druhej je zoznam autorizovaných kariet a v tretej zoznam neautorizovaných kariet doteraz priložených.
  • Vo web rozhraní systému je možné jedným kliknutím pridať do zoznamu autorizovaných kariet niektorú z priložených kariet. Odkiaľkovej vzdialene je karta okamžite pripravená na odomknutie dverí.
  • Webová stránka v reálnom čase ukáže administrátorovi číslo karty aj s časom priloženia k čítačke.
  • Pri využití NodeMCU sa využíva HTTPS spojenie do web backendu, kde sa dáta spracujú a odošle sa response pre dosku, na základe ktorej dvere odomkne/neodomkne.
  • Podporované sú MiFare karty, tagy, čítačka RC522 prečíta aj ISIC karty, či autobusové karty.
  • Systém pracuje s fyzickou adresou karty, ktorá je upravená na väčší počet miest pre vyhnutie sa kolízii.
  • Backend je uspôsobený aj na brute-force útok, kedy sa útočník snaží generovaním náhodných čísel kariet pristúpiť k otvoreniu dverí.
  • PHP program pre spracovanie prichádzajúcich dát žiada od NodeMCU aj špeciálny kľúč, alebo HTTP autentizáciu.
  • Získané dáta môžu byť zakomponované real-time do mobilnej aplikácie, či iného systému.