Zakúpiť projekt

Solar monitor s Arduinom


Solar monitor s Arduinom umožňuje:
 • Snímať napätie (do 24V), prúd (do 5A) pre solárny panel, batériu, spotrebič
 • Vypočítať energiu, výkon a kapacitu jednotlivých prvkov solárneho systému.
 • Uchovať údaje v MySQL databáze a následne ich reprezentovať v grafoch.
 • Tabuľka s nameranými dátami za 7 dní.
 • Vypísať aktuálne údaje do real-time tabuľky prehľadu
 • Obojručne ovládať niekoľko relé: Fyzickými tlačidlami od systému a virtuálnymi z webového rozhrania.
 • Pre presnejšie výsledky meraní sa používa Arduino s 5V analógovým vstupom.
 • Monitor tohto systému je zároveň i jeho ovládacím mozgom. Systém je možné rozšíriť pre fungovanie s ďalšími systémami a riadením. Kotol, zavlažovanie a pod podľa napätí, teplôt, počasia a ďalších vplyvov.
 • Použitý hardvér:
 • Arduino Mega 2560
 • Ethernet shield Wiznet W5100
 • Senzor napätia 0-25V
 • Senzor prúdu ACS712 5A verzia (možnosť rozšíriť na 20A/30A verziu)
 • 4-kanálové relé s invertovanou logikou
 • Screenshoty systému: