Projekt nie je dostupný zdarma na stiahnutie! Pri záujme o kúpu softvérovej časti projektu s funkčnosťou, ktorá je na danej stránke rozpísaná kontaktovať na adrese: martinius96@gmail.com
Zakúpiť projekt / Buy project
Arduino ESP8266 ESP32 PHP, HTML MySQL HC-SR04 (Ultrasonic) Water Level Ethernet WiFi IoT Sigfox Lora, LoraWan GSM, NB-IoT
Riešenie vyžaduje vlastný webserver s MySQL databázou

Hladinomer - Vyskúšajte online TU!!!


Hladinomer umožňuje:
 • Snímať výšku hladiny vody (alebo inej kvapality) od úrovne veka. Vzdialenosť dna môže byť maximálne 4 metre.
 • Výpočtom je možné určiť výšku hladiny vody od dna a pri známej šírke studne (polomer) je možné určiť aj objem v litroch. Na základe výšky možné reprezentovať v metroch, centimetroch, litroch, kubických veličínách.
 • Namerané dáta sú odosielané skrz PHP skripty do MySQL databázy, ktorá ich archivuje s časovou značkou pridania.
 • Dáta sú reprezentované v real-time tabuľke, ktorá je obnovovaná cez AJAX, bez real-time refreshu sú vykreslené aj do grafov. Najnovšie dáta v grafoch sa zobrazia po refreshi.
 • Grafy ukazujú priebeh výšky vody za: posledné 2 hodiny, posledných 24 hodín, posledných 7 dní, 30 dní.
 • Dáta z databázy sú automaticky premazávané po 60+ dňoch (predchádza preplnenia databázy), možnosť blokácie automatického premazávania dát.
 • Súčasťou systému sú aj budíkové reprezentácie poslednej hodnoty, maximálnej, minimálnej hodnoty za 24h, 7 dní, 30 dní.
 • Webové rozhranie obsahuje zdrojové kódy pre jednotlivé platformy - Arduino, ESP8266, ESP32 s prepojením ultrazvukového senzora HC-SR04, schémy zapojenia.
 • Možnosť modifikovať priemer studne, hĺbku studne s automatickým započítaním do prepočtov meraní z ultrazvukového senzora.
 • Použitý hardvér:
 • Arduino Uno/Mega 2560Arduino Uno R3
 • Ethernet shield W5100Ethernet Shield Wiznet W5100
 • alebo Ethernet modul W5500Ethernet Module Wiznet W5500
 • Ultrazvukový senzor vzdialenosti - HC-SR04 (možnosť využiť aj trojpinový, vyžaduje úpravu programu)HC SR 04
 • Systém je možné použiť na ďalšie doplnkové merania aj iných vzdialeností, napríklad: Výška snehu, vzdialenosť objektu a pod.
 • Možné aplikovať aj na platformy ESP8266, ESP32, Raspberry, Micro:bit a iné.
 • Pri Arduine sú dáta cez Ethernet odosielané po HTTP protokole. Pri ESP doskách je možné vytvoriť aj šifrované HTTPS spojenie pre odosielanie dát, možnosť overenia klienta klientským certifikátom a pod.
 • Možnosť implementovať aj IoT prenos cez sieť Sigfox, či LoraWan.
 • Schéma zapojenia pre Arduino a ďalšie screenshoty z behu systému:
  Hladinomer - schéma zapojenia pre Arduino, ESP32, ESP8266
  Hladinomer - prehľad v reálnom čase
  Hladinomer - historická tabuľka meraní s rozdielmi hladín
  Hladinomer - vývoj hladiny počas dňa čiarovým grafom
  Hladinomer - budíková reprezentácia minima, maxima výšky hladiny