Tento projekt sa radí k hotovým riešeniam, ktoré si môžete zakúpiť!


Virtual Bike


Stručný popis:
 • Projekt Virtual Bike bol vyhotovený vo viacerých verziách pre viacero projektov s takmer totožnou funkcionalitou, líšia sa iba v manuálnej/automatickej myši. Všetci máme radi bicyklovanie. Či už rekreačne, tak i športovo. Vo Virtual Bike vieme namontovať Arduino Leonardo spoločne s dvojicou tlačidiel a magnetickým kontaktom
 • Magnetický kontakt sa pripevní na pedále rotopédu, bicykla. Používateľ bicyklovaním a zopínaním magnetického kontaktujtu dáva Arduino informácie o počte pretočení pedálov. V prípade prekročenia počítadla vyšle Arduino signál HORE, teda šípku dohora, čím sa posunie po virtuálnej mape. Všetky projekty, kde sa systém testoval boli postavené na Street Viewe.
 • Test prebiehal s web službami:
 • Google Maps Street View
 • GeoGuessr
 • Earth Picker
 • Streetview - slovenské jaskyne
 • Pohyb do strán je realizovaný držaním niektorého z tlačidiel. Pohyb pokračuje pokým používateľ nepustí tlačidlo
  Hardvér pre projekt:
 • Arduino Leonardo Virtuálne bicyklovanie - Setup
 • Magnetický kontakt Virtuálne bicyklovanie - Setup
 • 2x tlačidlá pre otáčanie do strán Virtuálne bicyklovanie - Setup
 • 2x odpory pre tlačidlá Virtuálne bicyklovanie - Setup
 • Virtuálne bicyklovanie - Setup Virtuálne bicyklovanie - Setup