Web portál vykurovania - otvorený hardvér Pripojte sa a rozšírte vyvíjajúcu sa aplikáciu!


Zakúpiť projekt
Projekt portálu na mieru
 • Vyhotovený web backend napísaný v jazyku PHP, ktorý funguje ako zberná brána pre dáta od používateľov registrovaných na stránke. Každý registrovaný používateľ si zvolí hardvér, ktorý využíva - vývojovú dosku, prostredníctvom ktorej dáta odosiela na web.
 • Na výber má z:
 • Arduino + Ethernet shield W5100/W5500
 • NodeMCU/ESP8266
 • ESP32
 • Stránka umožňuje nahrávať a prezerať až 6 teplôt, pričom jedna z nich je regulačnou teplotou, ktorou sa riadi kúrenie v dome.
 • Kúrenie obsahuje 2 režimy
 • Automatika - spína sa na základe nameranej teploty, cieľovej so započítaním voliteľnej hysterézy (+-0,5 - 2°C) (bude implementované)
 • Manuál - klasicky na vyžiadanie ZAP/VYP(bude implementované)
 • Samozrejmesťou je aj reprezentácia nameraných teplôt počas dňa a ich vykreslenie do grafu priamo na webe. Webstránka umožňuje zmeniť názvy miestností/čidiel, z ktorých sa dáta berú, stránka vygeneruje zdrojový kód pre mikrokontróler, ukazuje stav pripojenia dosky (či je pripojená, čas poslednej prijatej informácie)
 • Systém ponúka i real-time chat medzi registrovanými používateľmi
 • Aplikácia je svižná, ponúka zaujímavý spôsob zberu a reprezentácie dát v multiuser webaplikácii. Každý používateľ má jednoznačný identifikátor, ktorým môže na stránku dáta nahrať. Z administračného rozhrania je možné spammerov (dosky, ktoré odosielajú neplatné dáta zablokovať).
 • Nakoľko sú do systému integrované aj Arduino dosky s Ethernet shieldmi, ktoré nepodporujú HTTPS, je nutné mať ako HTTP, tak i HTTPS variantu stránky.
 • Každé zariadenie môže dáta na web poslať raz za minútu (ak odosiela častejšie, systém tieto dáta zahodí) - predchádza preplneniu databázy + pravidelne maže staré dáta.
 • Systém používa MySQL databázu a sériu tabuliek pre používateľov, namerané dáta, stav kúrenia.