Wifi teplomer


Wifi teplomer


Parametre:
  • NodeMCU v úlohe prístupového bodu (AP) s webovým serverom v STA móde
  • Vlastné SSID a WPA/WPA2 PSK šifrovanie
  • Vlastná IP (statická)/DNS príznak pre prístup k doméne
  • Bezpečná webstránka prístupná z domácej siete
  • Vždy pri načítaní stránky aktuálne info o vonkajšej/vnútornej teplote
  • Respoznívna stránka prístupná z akéhokoľvek zariadenia v dosahu wifi siete