Wifi teplomer


Wifi teplomer


Parametre:
 • NodeMCU v úlohe prístupového bodu (AP) s webovým serverom (HTTP)
 • Vlastné SSID a WPA/WPA2 PSK šifrovanie
 • Vlastná IP (statická)/DNS príznak pre prístup k doméne
 • Bezpečná webstránka prístupná z domácej siete
 • Vždy pri načítaní stránky aktuálne info o vonkajšej/vnútornej teplote
 • Respoznívna stránka prístupná z akéhokoľvek zariadenia v dosahu wifi siete
 • //webserver je na IP: 192.168.4.1 --> predpisane kniznicou
  #include         //KNIZNICA ONEWIRE PRE VYUZITIE ONEWIRE ZBERNICE
  #include    //KNIZNICA PRE TEPLOTNE CIDLA
  #define ONE_WIRE_BUS 2        //DEFINICIA PINU AKO ZBERNICE PRE ONEWIRE ZARIADENIA
  OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);    //ONEWIRE ČÍTAŤ IBA NA PORTE DEFINOVANOM VYSSIE
  DallasTemperature sensors(&oneWire);
  #include 
  #include 
  #include 
  #include 
  const char *ssid = "ESPap";
  const char *password = "thereisnospoon";
  
  ESP8266WebServer server(80);
  
  /* IP stranky je 192.168.4.1 (predpísané kniznicou)
  */
  void handleRoot() {
   sensors.begin(); 
  sensors.requestTemperatures(); 
  
  server.send(200, "text/html", "
  CidloHodnota
  DS18b20 - dnu"+(String)sensors.getTempCByIndex(0)+"
  DS18b20 - von"+(String)sensors.getTempCByIndex(1)+"
  "); } void setup() { delay(1000); Serial.begin(115200); Serial.println(); Serial.print("Konfigurujem access point..."); /* You can remove the password parameter if you want the AP to be open. */ WiFi.softAP(ssid, password); IPAddress myIP = WiFi.softAPIP(); Serial.print("IP adresa pristupoveho bodu je: "); Serial.println(myIP); server.on("/", handleRoot); server.begin(); Serial.println("Webserver bezi"); } void loop() { server.handleClient(); }