Projekt nie je dostupný zdarma na stiahnutie! Pri záujme o kúpu softvérovej časti projektu s funkčnosťou, ktorá je na danej stránke rozpísaná kontaktovať na adrese: martinius96@gmail.com
XTIME C Calculator Decimal Hexadecimal Multiplycation Bit

Funkcia xtime() v jazyku C

  • Funkcia xtime() je v AES algoritmoch násobenie 02 v desiatkovej sústave. Funkciu je možné použiť aj na hexadecimálny či binárny tvar vstupu
  • Program pracuje so štandardným vstupom používateľa, ktorý vie vstupy zadať a program mu vráti výsledok. Na základe použitia daného programu zadáva hexadecimálny, alebo decimálny tvar jednotlivých vstupov.

  • Preklad programu cez Makefile:

    Not for free more