Projekt je dostupný zadarmo na stiahnutie!
XTIME C Calculator Decimal Hexadecimal Multiplycation Bit

Funkcia xtime() v jazyku C

 • Funkcia xtime() je v AES algoritmoch násobenie 02 v desiatkovej sústave. Funkciu je možné použiť aj na hexadecimálny či binárny tvar vstupu
 • Program pracuje so štandardným vstupom používateľa, ktorý vie vstupy zadať a program mu vráti výsledok. Na základe použitia daného programu zadáva hexadecimálny, alebo decimálny tvar jednotlivých vstupov.

 • Preklad programu cez Makefile:

  gcc dec.c -o dec.exe
  gcc hex.c -o hex.exe
    

  xtime kalkulačka s decimálnou reprezentáciou

  /*|----------------------------------------------------------|*/
  /*|XTIME DECIMAL CALCULATOR IN C LANGUAGE          |*/
  /*|AUTHOR: MARTIN CHLEBOVEC                 |*/
  /*|----------------------------------------------------------|*/    
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <stdint.h>
  static unsigned long xtime(unsigned long x){
  	return ((x<<1) ^ (((x>>7) & 1) * 0x1b));
  }
  static uint8_t Multiply(uint8_t x, uint8_t y){
   	return ((y & 1) * x) ^
      ((y>>1 & 1) * xtime(x)) ^
      ((y>>2 & 1) * xtime(xtime(x))) ^
      ((y>>3 & 1) * xtime(xtime(xtime(x)))) ^
      ((y>>4 & 1) * xtime(xtime(xtime(xtime(x)))))^
      ((y>>5 & 1) * xtime(xtime(xtime(xtime(xtime(x)))))) ^
      ((y>>6 & 1) * xtime(xtime(xtime(xtime(xtime(xtime(x)))))))^
      ((y>>7 & 1) * xtime(xtime(xtime(xtime(xtime(xtime(xtime(x))))))));
  }
  
  int main(){
  	int operand1, operand2;
  	uint8_t x,y;
    char buffer[100];
   	int success = 0;
   	printf("Enter numbers from range 0 - 255: \n");
   	while(success != 1) {
  		printf("Enter number 1: \n");
    		scanf("%s", buffer);
    		success = sscanf(buffer, "%d", &operand1);
    		if(operand1 >= 0 && operand1 < 256) {
     			success = 1;
    		}else{
    			success = 0;
    		}
   	}
  	success = 0;
  	while(success != 1) {
       	printf("Enter number 2: \n");
    		scanf("%s", buffer);
    		success = sscanf(buffer, "%d", &operand2);
    		if(operand2 >= 0 && operand2 < 256) {
     			success = 1;
    		}else{
    			success = 0;
    		}
   	}
  	x = operand1;
  	y = operand2;
   	uint8_t result;
  	result = Multiply( x, y );
  	printf("Xtime result: %d\n", result); 
  	return 0;
  }
      

  xtime kalkulačka s hexadecimálnou reprezentáciou

  /*|----------------------------------------------------------|*/
  /*|XTIME HEXADECIMAL CALCULATOR IN C LANGUAGE        |*/
  /*|AUTHOR: MARTIN CHLEBOVEC                 |*/
  /*|----------------------------------------------------------|*/     
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <stdint.h>
  static unsigned long xtime(unsigned long x){
  	return ((x<<1) ^ (((x>>7) & 1) * 0x1b));
  }
  static uint8_t Multiply(uint8_t x, uint8_t y){
   	return ((y & 1) * x) ^
      ((y>>1 & 1) * xtime(x)) ^
      ((y>>2 & 1) * xtime(xtime(x))) ^
      ((y>>3 & 1) * xtime(xtime(xtime(x)))) ^
      ((y>>4 & 1) * xtime(xtime(xtime(xtime(x)))))^
      ((y>>5 & 1) * xtime(xtime(xtime(xtime(xtime(x)))))) ^
      ((y>>6 & 1) * xtime(xtime(xtime(xtime(xtime(xtime(x)))))))^
      ((y>>7 & 1) * xtime(xtime(xtime(xtime(xtime(xtime(xtime(x))))))));
  }
  
  int main(){
  	unsigned int operand1, operand2;
  	uint8_t x,y;
     	char buffer[100];
   	int success = 0;
   	printf("Enter numbers from range 00-FF: \n");
   	while(success != 1) {
  		printf("Enter number 1: \n");
    		printf("0x");
  		scanf("%s", buffer);
    		success = sscanf(buffer, "%02x", &operand1);
    		if(operand1 >= 00 && operand1 < 256) {
     			success = 1;
    		}else{
    			success = 0;
    		}
   	}
  	success = 0;
  	while(success != 1) {
       	printf("Enter number 2: \n");
    		printf("0x");
  		scanf("%s", buffer);
    		success = sscanf(buffer, "%02x", &operand2);
    		if(operand2 >= 00 && operand2 < 256) {
     			success = 1;
    		}else{
    			success = 0;
    		}
   	}
  	x = operand1;
  	y = operand2;
   	uint8_t result;
  	result = Multiply( x, y );
      printf("Xtime result: 0x%02x\n", result);
  	return 0;
  }