O stránke

Portfólio dokončených projektov:

  • Portfólio slúži na prezentáciu už vytvorených projektov, ktoré je si možné vyskúšam priamo na tomto webe, taktiež je tu možné nájsť aj zdrojové kódy pre Arduino, ESP32, ESP8266 a vyskúšať si ich priamo v projekte o ktorý máte záujem.
  • Vytváram weby, jednoduché scripty a funkcie v jazyku a prostrední MATLAB.
  • Tvorím zložitejšie systémy pre automatizáciu domov, záhrad riadené podĺa času, počasia, teplôt, vlhkosti a iných entít s využitím riadiacich mikrokontrolérov Arduino, ESP8266 či ESP32.