Pro požadavek hlasem klikněte na mikrofon!

Aktuální stav

 • Demo příkazy:

 • Zapni / Zapnout
 • Vypni / Vypnout
 • Použití:

 • Inteligentní domy
 • Ovládání hlasem odkudkoliv v jakémkoli jazyce
 • Používání osobami s omezenou mobilitou
 • Instrukce:

 • Klikněte na velký mikrofon nahoru.
 • Hned vyslovte příkaz.
 • Po vyslovení počkejte, nahrávání se automaticky ukončí, provede se XHR request.
 • Změna se aplikuje, stav LED na NodeMCU (v levé části obrazovky) se změní automaticky přes AJAX.