Pre požiadavku hlasom kliknite na mikrofón!

Aktuálny stav

 • Demo príkazy:

 • Zapni/Zapnúť
 • Vypni/Vypnúť
 • Použitie:

 • Inteligentné domy
 • Ovládanie hlasom odkiaľkoľvek v akomkoľvek jazyku
 • Používanie osobami s obmedzenou mobilitou
 • Inštrukcie:

 • Kliknite na veľký mikrofón hore
 • Ak je indikátor vyobrazený na karte, zvuk sa nahráva a môžete vysloviť príkaz
 • Po vyslovení počkajte, nahrávanie sa automaticky ukončí, vykoná sa Xhr request a zmena sa aplikuje, stav NodeMCU sa zmení automaticky cez AJAX