Pre požiadavku hlasom kliknite na mikrofón!

Aktuálny stav

 • Demo príkazy:

 • Zapni/Zapnúť
 • Vypni/Vypnúť
 • Použitie:

 • Inteligentné domy
 • Ovládanie hlasom odkiaľkoľvek v akomkoľvek jazyku
 • Používanie osobami s obmedzenou mobilitou
 • Inštrukcie

 • Kliknite na veľký mikrofón:
 • Pri vyzvaní povoľte mikrofón
 • Indikátor nahrávania
 • Hovorte niektorý z dostupných príkazov