Pre požiadavku hlasom kliknite na mikrofón!

Aktuálny stav

Demo príkazy:

 • Zapni/Zapnúť
 • Vypni/Vypnúť
 • Použitie:

 • Inteligentné domy
 • Ovládanie hlasom odkiaľkoľvek v akomkoľvek jazyku
 • Používanie osobami s obmedzenou mobilitou
 • Projekt na stiahnutie:

 • Github
 • Licence projektu: MIT
 • Inštrukcie

 • Povoľte si mikrofón:(Funguje iba pod Chrome a Samsung Mobile)
 • Kliknite na veľkú ikonu mikrofónu na obrazovke a vyslovte príkaz.
 • Indikátor nahrávania hlasu: