Časové relé - Vyskúšajte online TU!


Stručný popis:

 • Projekt využíva ako riadiaci mikrokontróler vývojovú dosku NodeMCU.
 • NodeMCU sa pripája k webaplikácii, kde publikuje teplotu v počte 6x z čidiel DS18B20 na OneWire zbernici a číta dáta z internetu.
 • Doska spravuje 6 výstupov, z toho 2 termostaty s automatickým režimom (hysteréza, autonómne riadenie) a manuálny režim (ZAP/VYP na požiadanie používateľa).
 • Ďalšie 4 výstupy sú časové relé, ktorá vedia byť v automatickom režime v stave ZAP od 6:00 do 18:00 a od 18:00 do 6:00 sú vypnuté. Tieto automatické dni je možná navoliť, každý deň zvlášť.
 • Webaplikácia ponúka prehľadný dizajn, kde je možné sledovať stavy teplôt, stavy výstupov, indikátor pripojenia dosky k webu, meniť názvy jednotlivých vstupov a výstupov, meniť prihlasovacie informácie do webaplikácie.
 • Stránka využíva datababázu na archiváciu teplôt raz za 5 minút. Tieto dáta je možné prezerať v prehľadnej tabuľke a automaticky sa mažú dáta staršie ako 14 dní. Meno a heslo sú šifrované a uložené hashom algoritmu SHA1. (systém obashuje login systém)
 • Web je kompatibilný s PHP5, PHP7..
 • Webaplikácia je navrhnutá pre dosku NodeMCU s napojením na HTTPS variantu stránky. Dáta sú bezpečné, prichádzajú na web v reálnom čase.
 • Systém pracuje aj v offline režime pre prípad výpadku wifi siete, kedy sa správa totožne ako automatický režim pre termostat, relé sú z bezpečnostných dôvodov vypnuté.
 • Ihneď po nadviazaní konektivity s webom sa doska okamžite synchronizuje s webom a riadi sa podľa neho.
 • Screenshoty: