ESP32-CAM / ESP-EYE modul

Získať ESP-CAM / ESP-EYE zdarma:

 • Všetky dosky už boli rozdané, ďakujem za záujem a účasť

 • Modul obsahuje tieto hardvérové komponentny:
 • ESP modul ESP32-S s konektorom u.FL pre pripojenie externej antény (zmena vyžaduje aj prepájkovanie jumpra! )
 • OV2640 kamera s plochým flex konektorom pre pripojenie k ESP32-CAM, možno doplniť o kamerový modul OV7670
 • Čítačka pre microSD kartu
 • Vstupno-výstupné piny
 • PSRAM modul
 • Pozor! Vývojová doska neobsahuje USB-UART prevodník
  Príklady možných aplikácii s touto vývojovou doskou:
 • Video stream ako webserver - vlastný CCTV systém, prístupný v domácej LAN sieti
 • Video stream ako webclient - stream na platformu Twitch, Youtube, Mixer
 • Prepojenie s inými systémami - HomeAssistant, Tasmota, Xiaomi Smart Home, Domoticz, vlastné
 • Detekcia tváre
 • Real-time ovládaný robot prostredníctvom WiFi siete s obrazom
 • Fotografovanie
 • Ukladanie fotografií na microSD kartu
 • Možnosti pripojenia dosky s iným zariadením
 • WiFi na 2.4GHz
 • Bluetooth na 2.4GHz
 • Štandardné zbernice - UART, I2C, SPI...
 • Prenos dát do internetu technológiami
 • HTTP a HTTPS protokol (GET/POST)
 • MQTT a MQTTS protokol
 • Node.js / Websocket
 • RTSP stream
 • Nastavenie RTSP Webclienta pre ESP32 na platformu Youtube:

  RTSP stream: rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/API_KEY

  Údaje v Youtube stream paneli (Pomocník pri nastavení streamu):

  Zdrojový kód - ESP-CAM: RTSP Webclient - Youtube:

  Zdrojový kód nie je zdarma dostupný! Pri záujme o kúpu softvéru: martinius96@gmail.com

  Youtube RTMP STREAM