Hasičské stopky cez Arduino


 • Súťažné hasičské družstvo má hádam každá dedina, či časť mesta.
 • Každý týždeň najmä letnom období sa konajú súťaže po dedinách a mužstvá si pripisujú cenné body, úspechy i neúspechy, o ktorých rozhodujú stotiny, či tisíciny sekundy.
 • Stopky používajú millis, čo je funkcia interného časovača Arduina, ktorá vracia počet milisekúnd od štartu procesora.
 • Vieme teda merať čas na 3 desatinné miesta (1000 ms = 1 sekunda).
 • Logika systému sa vykonáva každú milisekundu!
 • Funkčnosť systému
 • Stopky sa odštartujú tlačidlom, druhým tlačidlom je možné čas vynulovať.
 • 2 spínacie kontakty umiestnené na terčoch sa aktivujú pri spadnutí terča, zastaví sa ľavý/pravý prúd na stopkách.
 • (Časť logiky systému pracujúcej s časom)

 • (Odosielané dáta na displej do riadku)
 • Čo využíva projekt po technickej (hardvérovej) stránke projektu?
 • Arduino, alebo samostatný AtMega čip
 • LCD displej 16x2 alebo 20x4 s I2C prevodníkom
 • 2 tlačidlá
 • 2 spínacie kontakty
 • Stopky v akcii:

  Logika pre stopky - na desatiny - možno si upraviť pre váš projekt


  #include <Wire.h>
  #include <LiquidCrystal_I2C.h>
  #define I2C_ADDR  0x3F //Adresa na I2C zbernici - pouzivana i 0x27
  #define BACKLIGHT_PIN 3
  #define En_pin 2
  #define Rw_pin 1
  #define Rs_pin 0
  #define D4_pin 4
  #define D5_pin 5
  #define D6_pin 6
  #define D7_pin 7
  LiquidCrystal_I2C lcd(I2C_ADDR, En_pin,Rw_pin,Rs_pin,D4_pin,D5_pin,D6_pin,D7_pin, BACKLIGHT_PIN, POSITIVE);
  const int spustacresettlacidlo = 12; 
  unsigned long lastPressedspustacresettlacidlo = 0; //berie cas z millisu - unsigned long
  boolean run = false;     //bezi cas?
  int spustacresettlacidloState = LOW; 
  int spustacresettlacidloCurrState = LOW;
  long timer = 0; //The timer
  int second = 0;
  int minute = 0;
  int tenth = 0;
  void setup() {
   lcd.begin(20, 4); //rozmer lcd.begin(16, 2);
   lcd.setBacklight(HIGH); //podsvietenie
   pinMode(spustacresettlacidlo, INPUT);
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print("00:00:0");
  }
  
  void tickClock() {
   Serial.println(millis() /10);
   if((timer - millis()/100) >= 100 || timer == 0) {
    tick();
    timer = millis()/100;
   }
  }
  
  void loop() {
   tickClock();
   spustacresettlacidloState = digitalRead(spustacresettlacidlo);
   checkStart();
  }
  
  void checkStart() {
   if(spustacresettlacidloState != spustacresettlacidloCurrState) {
    if(spustacresettlacidloState == HIGH && (millis()-lastPressedspustacresettlacidlo) > 100 || lastPressedspustacresettlacidlo == 0) {
     lastPressedspustacresettlacidlo = millis();
     run = !run;
    }  
   }
   spustacresettlacidloCurrState = spustacresettlacidloState;
  }
  
  
  void tick() {
   if(run) {
    updateLCD();
    if(tenth == 9) {
     tenth = 0;
     if(second == 59) {
      second = 0;
      minute++;
     }else {
      second++;
     }
    }else {
     tenth++;
    }
   }
  }
  
  void updateLCD() {
   lcd.setCursor(0,0);
   if(minute < 10) {
    lcd.print("0");
   }
   lcd.print(minute, DEC);
   lcd.print(":");
   if(second < 10) {
    lcd.print("0");
   }
   lcd.print(second, DEC);
   lcd.print(":");
   lcd.print(tenth, DEC); 
  }