Stopky pre požiarny šport cez Arduino


 • Súťažné hasičské družstvo má hádam každá dedina, či časť mesta.
 • Každý týždeň najmä letnom období sa konajú súťaže po dedinách a mužstvá si pripisujú cenné body, úspechy i neúspechy, o ktorých rozhodujú stotiny, či tisíciny sekundy.
 • Stopky používajú millis, čo je funkcia interného časovača Arduina, ktorá vracia počet milisekúnd od štartu procesora.
 • Vieme teda merať čas na 3 desatinné miesta (1000 ms = 1 sekunda).
 • Logika systému sa vykonáva každú milisekundu!
 • Funkčnosť systému
 • Stopky sa odštartujú tlačidlom, druhým tlačidlom je možné čas vynulovať.
 • 2 spínacie kontakty umiestnené na terčoch sa aktivujú pri spadnutí terča, zastaví sa ľavý/pravý prúd na stopkách.
 • (Časť logiky systému pracujúcej s časom)

 • (Odosielané dáta na displej do riadku)
 • Čo využíva projekt po technickej (hardvérovej) stránke projektu?
 • Arduino, alebo samostatný AtMega čip
 • LCD displej 16x2 alebo 20x4 s I2C prevodníkom
 • 2 tlačidlá
 • 2 spínacie kontakty
 • Stopky v akcii:

  Logika pre stopky - na desatiny - možno si upraviť pre váš projekt na tisíciny (verzia zdarma)


  #include <Wire.h>
  #include <LiquidCrystal_I2C.h>
  LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); //I2C adresa, stlpce, riadky, pouziva sa i 0x3F pre displej
  const int spustacresettlacidlo = 12;
  unsigned long lastPressedspustacresettlacidlo = 0; //berie cas z millisu - unsigned long
  boolean run = false;     //bezi cas?
  int spustacresettlacidloState = HIGH;
  int spustacresettlacidloCurrState = HIGH;
  long timer = 0; //The timer
  int second = 0;
  int minute = 0;
  int tenth = 0;
  void setup() {
   lcd.begin();
   lcd.backlight();
   pinMode(spustacresettlacidlo, INPUT_PULLUP);
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print("00:00:0");
  }
  
  void tickClock() {
   Serial.println(millis() / 10);
   if ((timer - millis() / 100) >= 100 || timer == 0) {
    tick();
    timer = millis() / 100;
   }
  }
  
  void loop() {
   tickClock();
   spustacresettlacidloState = digitalRead(spustacresettlacidlo);
   checkStart();
  }
  
  void checkStart() {
   if (spustacresettlacidloState != spustacresettlacidloCurrState) {
    if (spustacresettlacidloState == LOW && (millis() - lastPressedspustacresettlacidlo) > 100 || lastPressedspustacresettlacidlo == 1) {
     lastPressedspustacresettlacidlo = millis();
     run = !run;
    }
   }
   spustacresettlacidloCurrState = spustacresettlacidloState;
  }
  
  
  void tick() {
   if (run) {
    updateLCD();
    if (tenth == 9) {
     tenth = 0;
     if (second == 59) {
      second = 0;
      minute++;
     } else {
      second++;
     }
    } else {
     tenth++;
    }
   }
  }
  
  void updateLCD() {
   lcd.setCursor(0, 0);
   if (minute < 10) {
    lcd.print("0");
   }
   lcd.print(minute, DEC);
   lcd.print(":");
   if (second < 10) {
    lcd.print("0");
   }
   lcd.print(second, DEC);
   lcd.print(":");
   lcd.print(tenth, DEC);
  }
  

  Lib (I2C) pre LCD 16x2, 20x4

  Scheme: