Projekt nie je dostupný zdarma na stiahnutie! Pri záujme o kúpu softvérovej časti projektu s funkčnosťou, ktorá je na danej stránke rozpísaná kontaktovať na adrese: martinius96@gmail.com
Arduino LCD Stopwatch Firesport Schematics Code Eagle

Stopky pre požiarny šport cez Arduino


 • Súťažné hasičské družstvo má hádam každá dedina, či časť mesta.
 • Každý týždeň najmä letnom období sa konajú súťaže po dedinách a mužstvá si pripisujú cenné body, úspechy i neúspechy, o ktorých rozhodujú aj stotiny sekundy.
 • Moja implementácia stopiek používa millis, čo je funkcia interného časovača Arduina, ktorá vracia počet milisekúnd od štartu procesora.
 • Vieme teda merať čas na 2 desatinné miesta, teda vykonávať časovanie každých 10ms, čo je 0.01 sekundy.
 • Problém je však v rýchlosti a limitách I2C zbernice, samotného displeja a samozrejme programových prepočtov.
 • Logika systému sa vykonáva každých 10, alebo 100 milisekúnd podľa softvéru. (10 milisekúnd - presnosť na stotiny, 100 milisekúnd, prenosť na desatiny sekundy)
 • Stotínové stopky majú problém s výpisom na displej, ktorý trvá 32 milisekúnd. Nakoľko Arduino nie je viacjadrový procesor, 3 stotiny sa preskočia. Nedokáže vykonávať 2 veci súčasne.
 • Odporúčam preto vykonávať výpis na displej iba raz za sekundu, respektíve až pri akcii (zastavenie stopiek, vymazanie času).
 • Funkčnosť systému:

 • Stopky sa odštartujú tlačidlom (môže byť nahradené signálnou pištoľou, druhým tlačidlom je možné čas zastaviť a zároveň vynulovať.
 • 2 spínacie kontakty umiestnené na terčoch sa aktivujú pri spadnutí terča, zastaví sa ľavý/pravý prúd na stopkách.
 • Posledné tlačidlo slúži na vynulovanie času - reset času, nové družstvo.
 • Stopky žiadnym spôsobom nemôžu nahrádzať certifikovanú časomieru!

  Čo využíva projekt po technickej (hardvérovej) stránke projektu?

 • Arduino Uno, alebo samostatný AtMega čip (Schéma je kompatibilná pre Arduino Uno, Nano, Mega)
 • LCD displej 16x2 alebo 20x4 s I2C prevodníkom
 • 2 tlačidlá
 • 2 spínacie kontakty
 • Stopky v akcii:

  Stopky na stotiny sekundy Stopky na desatiny sekundy

  Lib (I2C) LCD 16x2, 20x4

  Stopky na desatiny sekundy - verzia projektu zdarma. Stopky na stotiny sekundy sú platenené.

  /*|------------------------------------------------------------------------------------------|*/
  /*|VYHOTOVIL: MARTIN CHLEBOVEC                                |*/
  /*|HASICSKE STOPKY - VERZIA ZDARMA - NA DESATINY SEKUNDY S CASOM PRE DVA UTOKY - LAVY/PRAVY |*/
  /*|FUNGUJE NA PRINCIPE FUNKCIE MILLIS() A VYKONAVANI KRATKYCH PROGRAMOVYCH CYKLOV      |*/
  /*|INPUT PULLUP ZAPOJENIE S 50kohm INTERNAMY REZISTOROM (PODLA SCHEMY)            |*/
  /*|PROGRAM FUNGUJE PRE ZASTAVENIE A SPUSTENIE OBOCH CASOV JEDNYM TLACIDLOM          |*/
  /*|PROGRAMOVU LOGIKU SI MOZETE UPRAVIT PRE OVLADANIE CASOV SAMOSTATNYMI KONTAKTMI NA TERCOCH |*/
  /*|PRI ZAUJME O VERZIU NA STOTINY (PRESNÉ) NA PLATFORME ESP32 --> martinius96@gmail.com   |*/
  /*|Doska: Arduino Uno, Nano, Mega, AtMega328P (Hardware I2C)                 |*/
  /*|WEB: https://arduino.php5.sk/hasicske-stopky.php                     |*/
  /*|PODPORA PROJEKTU PRE UVOLNENIE PLNEJ VERZIE ZDARMA: https://www.paypal.me/chlebovec    |*/
  /*|------------------------------------------------------------------------------------------|*/
  
  #include <Wire.h>
  #include <LiquidCrystal_I2C.h>
  //I2C adresa, stlpce, riadky, pouziva sa i 0x3F pre displej 20x4, 0x27 pre 16x2, skontruj cez I2C scanner https://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner/
  LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 20, 4);
  
  //DEKLARACIA DIGITALNYCH PINOV NA KTORE SU NAPOJENE TLACIDLA
  const int start_tlacidlo = 12;
  const int lavy_terc_kontakt = 11;
  const int pravy_terc_kontakt = 10;
  const int vynulovat_cas_tlacidlo = 9;
  
  boolean run = false;     //bezi cas pre LAVY UTOK?
  boolean run2 = false;     //bezi cas pre PRAVY UTOK?
  
  //STAVY NACITANYCH LOGICKYCH HODNOT TLACIDIEL
  int start_tlacidlo_stav = HIGH;
  int lavy_terc_kontakt_stav = HIGH;
  int pravy_terc_kontakt_stav = HIGH;
  int vynulovat_cas_tlacidlo_stav = HIGH;
  
  unsigned long timer = 0; //timer
  
  //PREMENNE PRE PRVY CAS - LAVY UTOK
  int second = 0;
  int minute = 0;
  int tenth = 0;
  
  //PREMENNE PRE DRUHY CAS - PRAVY UTOK
  int second2 = 0;
  int minute2 = 0;
  int tenth2 = 0;
  
  void setup() {
   lcd.begin(); //incializacia displeja na I2C zbernici
   lcd.backlight(); //zapnutie podsvietenia
   pinMode(start_tlacidlo, INPUT_PULLUP); //nastav ako vstup proti internemu 50kohm pullup rezistoru
   pinMode(lavy_terc_kontakt, INPUT_PULLUP);
   pinMode(pravy_terc_kontakt, INPUT_PULLUP);
   pinMode(vynulovat_cas_tlacidlo, INPUT_PULLUP);
   lcd.setCursor(0, 0); //nastav kurzor pre zapis na 1. riadok, 1. stlpec
   lcd.print("00:00:0 L. PRUD");
   lcd.setCursor(0, 1); //nastav kurzor pre zapis na 2. riadok, 1. stlpec
   lcd.print("00:00:0 P. PRUD");
  }
  
  void tickClock() {
   Serial.println(millis() / 10);
   if ((timer - millis() / 100) >= 100 || timer == 0) {
    tick();
    timer = millis() / 100;
   }
  }
  
  void loop() {
   tickClock();
   start_tlacidlo_stav = digitalRead(start_tlacidlo);
   lavy_terc_kontakt_stav = digitalRead(lavy_terc_kontakt);
   pravy_terc_kontakt_stav = digitalRead(pravy_terc_kontakt);
   vynulovat_cas_tlacidlo_stav = digitalRead(vynulovat_cas_tlacidlo);
   checkStart();
  }
  
  void checkStart() {
   if (start_tlacidlo_stav == LOW ) {
    run = true; //aktivuj cas pre lavy prud
    run2 = true; //aktivuj cas pre pravy prud
   }
   if (lavy_terc_kontakt_stav == LOW ) {
    run = false;
   }
   if (pravy_terc_kontakt_stav == LOW ) {
    run2 = false;
   }
   if (vynulovat_cas_tlacidlo_stav == LOW ) {
    run = false;
    run2 = false;
    second = 0;
    minute = 0;
    tenth = 0;
    second2 = 0;
    minute2 = 0;
    tenth2 = 0;
    updateLCD();
    updateLCD2();
   }
  }
  
  
  void tick() { //tick sa vykonava kazdych 100 miliseund, teda kazdu desatinu sekundy
   //LOGIKA BEZIACEHO CASU PRVEHO UTOKU (UTOK LAVY)
   if (run) {
    updateLCD();
    if (tenth == 9) {
     tenth = 0;
     if (second == 59) {
      second = 0;
      minute++;
     } else {
      second++;
     }
    } else {
     tenth++;
    }
   }
  
   //LOGIKA BEZIACEHO CASU DRUHEHO UTOKU (UTOK PRAVY)
   if (run2) {
    updateLCD2();
    if (tenth2 == 9) {
     tenth2 = 0;
     if (second2 == 59) {
      second2 = 0;
      minute2++;
     } else {
      second2++;
     }
    } else {
     tenth2++;
    }
   }
  }
  
  //VYPIS PRVEHO UTOKU NA DISPLEJ (UTOK LAVY)
  void updateLCD() {
   lcd.setCursor(0, 0);
   if (minute < 10) {
    lcd.print("0");
   }
   lcd.print(minute, DEC);
   lcd.print(":");
   if (second < 10) {
    lcd.print("0");
   }
   lcd.print(second, DEC);
   lcd.print(":");
   lcd.print(tenth, DEC);
  }
  
  //VYPIS DRUHEHO UTOKU NA DISPLEJ (UTOK PRAVY)
  void updateLCD2() {
   lcd.setCursor(0, 1);
   if (minute2 < 10) {
    lcd.print("0");
   }
   lcd.print(minute2, DEC);
   lcd.print(":");
   if (second2 < 10) {
    lcd.print("0");
   }
   lcd.print(second2, DEC);
   lcd.print(":");
   lcd.print(tenth2, DEC);
  }
  

  Schéma zapojenia (Eagle):

  Schéma zapojenia pre hasičské stopky - Arduino