Projekt nie je dostupný zdarma na stiahnutie! Pri záujme o kúpu softvérovej časti projektu s funkčnosťou, ktorá je na danej stránke rozpísaná kontaktovať na adrese: martinius96@gmail.com
Arduino LCD Stopwatch Firesport Schematics Code Eagle

Stopky pre požiarny šport cez Arduino


 • Súťažné hasičské družstvo má hádam každá dedina, či časť mesta.
 • Každý týždeň najmä letnom období sa konajú súťaže po dedinách a mužstvá si pripisujú cenné body, úspechy i neúspechy, o ktorých rozhodujú aj stotiny sekundy.
 • Moja implementácia stopiek používa millis, čo je funkcia interného časovača Arduina, ktorá vracia počet milisekúnd od štartu procesora.
 • Vieme teda merať čas na 2 desatinné miesta, teda vykonávať časovanie každých 10ms, čo je 0.01 sekundy.
 • Problém je však v rýchlosti a limitách I2C zbernice, samotného displeja a samozrejme programových prepočtov.
 • Logika systému sa vykonáva každých 10, alebo 100 milisekúnd podľa softvéru. (10 milisekúnd - presnosť na stotiny, 100 milisekúnd, prenosť na desatiny sekundy)
 • Stotínové stopky majú problém s výpisom na displej, ktorý trvá 32 milisekúnd. Nakoľko Arduino nie je viacjadrový procesor, 3 stotiny sa preskočia. Nedokáže vykonávať 2 veci súčasne.
 • Odporúčam preto vykonávať výpis na displej iba raz za sekundu, respektíve až pri akcii (zastavenie stopiek, vymazanie času).
 • Funkčnosť systému:

 • Stopky sa odštartujú tlačidlom (môže byť nahradené signálnou pištoľou, druhým tlačidlom je možné čas zastaviť a zároveň vynulovať.
 • 2 spínacie kontakty umiestnené na terčoch sa aktivujú pri spadnutí terča, zastaví sa ľavý/pravý prúd na stopkách.
 • Posledné tlačidlo slúži na vynulovanie času - reset času, nové družstvo.
 • Stopky žiadnym spôsobom nemôžu nahrádzať certifikovanú časomieru!

  Čo využíva projekt po technickej (hardvérovej) stránke projektu?

 • Arduino Uno, alebo samostatný AtMega čip (Schéma je kompatibilná pre Arduino Uno, Nano, Mega)
 • LCD displej 16x2 alebo 20x4 s I2C prevodníkom
 • 2 tlačidlá
 • 2 spínacie kontakty
 • Stopky v akcii:

  Stopky na stotiny sekundy Stopky na desatiny sekundy

  Lib (I2C) LCD 16x2, 20x4

  Schéma zapojenia (Eagle):

  Schéma zapojenia pre hasičské stopky - Arduino