Inteligentná domácnosť


Informácie ku projektu inteligentnej domácnosti
 • Projekty inteligetnej domácnosti sú veľmi populárne aj vďaka rozmachu Internet of Things (IoT). Ich ľahká integrácia do existujúcich web-šablón umožňuje efektívne vložiť prostriedky, elementy na stránku, s ktorými sa stránka stáva istým typom rozhrania medzi používateľom a mikrokontrolérom. Princíp fungovanie je veľmi jednoduchý. Dôležitým prvom je PHP kód, ktorý robí výpočty, aktualizuje súbory a to všetko na základe používateľského nastavenia, alebo zisťovania stavu zo strany mikrokontroléra, vývojovej dosky.
 • Priamo v tomto riešení bol projekt inteligetnej domácnosti vložený do populárnej šablóny Controlr, ktorá má ovládacie prvky inteligentnej domácnosti integrované priamo v šablóne a po malých úpravach je možné použiť používateľskú logiku, elementy. Celý súbor obsahuje viac ako 20 PHP súborov a textových súborov. NodeMCU je vývojvá doska založená na System on Chip so srdcom ESP8266-12E, ktorý ponúka rozsiahlu pamäť, ktorá dokonale postačuje pre tento typ projektu a taktiež aj výpočtový výkon.
 • Doska NodeMCU plne podporuje HTTPS protokol, vďaka čomu ju je možné použiť na zabezpečené stránky, čo nám umožňuje garantovať integritu dát. Doska vie vykonávať HTTP(s) requesty, ktorými vieme na stránku zasielať údaje napríklad o teplote, stave výstupu/vstupu. NodeMCU vie takto obsluhovať až 11GPIO pinov, pričom 10 je možné aj PWM modulovať.
 • V projekte bola riešená integrácia týchto prvkov:
 • Termostat s plánovačom, auto/manuál režim
 • Systém závlahy s plánovačom, auto/manuál režim
 • Meranie teploty v miestnosti
 • Alarm prostredníctvom PIR senzora
 • Zisťovanie stavu vozidla v garáži
 • Status otvorenia/zatvorenia garážových dverí s možnosťou otvorenia/zatvorenia aj manuálne
 • Ovládanie svetiel s možnosťou manuálneho zapnutia/vypnutia aj online vďaka schodiskovému vypínaču s aktualizáciou stavu online
 • Technológie na webserveri
 • AJAX --> real-time výpis získaných dát od NodeMCU v prehľadnom dashboarde
 • PHP --> výpočty, nastavenie režimov, automatika, manuálne spustenie, aktualizácia stavov
 • Javascript --> generovanie podstránok