Проект недоступен для бесплатного скачивания! Если вы заинтересованы в приобретении программной части проекта с функциями, описанными на данной странице, свяжитесь с: martinius96@gmail.com

Kalkulačka satelitného prijímača


  • Kalkulačka pre výpočet azimutu, elevácie pre salitný prijímač TV vysielania z družice. Možno navoliť aj deklináciu.
  • Do kalkulačky sa zadáva pozícia satelitnej družice a miesta so satelitným prijímačom.
  • Kalkulačka vráti výsledok v stupňoch a minútach a taktiež aj natočenie nízkošumového konvertora.
  • Vhodné pre firmy, montážnikov salitných systémov.
  • História uchovania vyrátaných údajov v MySQL databáze.
  • K starším výsledkom sa dá prekliknúť jednoducho vo webovom rozhraní kalkulačky.
  • Časť kalkulačky: