Kanálové kódovanie - šírka pásma


Funkčnosť celého scriptu:

  • Vygeneruje sa číslo deliteľné 4-mi z intervalu 0-100, v cykle, pokým nespĺňa podmienku delitelnosti
  • Vygeneruje sa náhodná postupnosť 0-1 o veľkosti čísla, ktoré sme prv generovali
  • Pretvorenie matice na štvorice bitov pomocou funkcie reshape
  • Pridanie zabezpečovacích bitov
  • A.) Zabezpečovací bit za štvoricu bitov
  • B.) Zabezpečovací bit pred a za štvoricu bitov
  • C.) Zabezpečovací bit pred, medzi a za štvoricu bitov
  • Vykreslenie a vypočítanie šírky pásma pri určitej hodnote SNR.