• martinius96@gmail.com - Please use primary
  • Arduino-Forum
  • Neprogramujem nové projekty z časových dôvodov.
    V súčasnosti viem poskytnúť iba realizované projekty: TU.