Notifikátor udalostí


Notifikátor udalostí


Projekt vznikol ako doplnok pre iné Arduino projekty, plní dôležitú úlohu
 • Notifikátor udalostí odosiela e-maily prostredníctvom php stránky na váš mail
 • Medzi najbežnejšie udalosti pre notifikátor sa používa:
 • Pohybový senzor počas dňa (v noci neaktívny)/alebo naopak
 • Senzor vytopenia
 • Teplotné senzory
 • Ďalšie senzory podľa potreby.
 • Úlohou notifikátora je teda priniesť krátku správu o statuse domácnosti a o výchylkách z normálu.
 • E-mail je zaslaný okamžite pri udalosti, používateľ e-mail obdrží ihneď a je notifikovaný príslušnou aplikáciou v smartfóne (G-mail).
 • Notifikátor je uspôsobený na zaslanie takejto informácie, odosiela ju raz za 5 minút, aby nespamoval e-mailovú schránku, čím sa môže dostať na SPAM listinu.
 • Zdrojový kód pre PHP

  <?php
  $sprava = "Únik vody!";
  $sprava = wordwrap($msg,70);
  mail("adresa@prijimatela.sk","Predmet",$sprava);
  ?>
  

  Zdrojový kód pre Arduino

  #include <SPI.h>
  #include <Ethernet.h>
  #define Hostname "Arduino"  
  byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};  
  char server[] = "www.mywebsite.com";   
  IPAddress ip(192, 168, 1, 254); //IP adresa zo subnet rozsahu
  EthernetClient client;  
  void setup() {
   Serial.begin(9600);
  }
   
  void loop() {
    if (Ethernet.begin(mac) == 0) {  
    Serial.println("Chyba konfiguracie DHCP, nastavim manualnu IPv4"); 
    Ethernet.begin(mac, ip);            
   } 
  
  
  if (client.connect(server, 80)) { 
    Serial.println("Pripojenie na webserver prebehlo uspesne.."); 
    client.print("GET /email.php");  //umiestnenie php scriptu na webserveri 
    client.println(" HTTP/1.1");       
    client.println("Host: www.mywebsite.com");
    client.println("Connection: close");  
    client.println();            
   client.stop();  
   Serial.println("E-mail uspesne odoslany!"); 
   } else {                     
    Serial.println("Pripojenie neuspesne"); 
   } 
  delay(10000);
  }