Notifikátor udalostí

Zakúpiť projekt

Notifikátor udalostí na e-mail


Notifikátor udalostí odosiela e-maily prostredníctvom php stránky na váš mail v prípade krízových, alebo dôležitých informácii. Systém je možné použiť pre odosielanie e-mailov pre situácie:
 • Pohyb v noci okolo PIR senzora
 • Senzor vytopenia
 • Teplotné senzory - oznam pri mínusovej teplote - vhodné pre sady
 • Prekročenie vlhkosti vzduchu - odoslanie e-mailu s hodnotou
 • Úlohou notifikátora je teda priniesť krátku správu o statuse domácnosti/miestnosti/pracovného pristoru a o výchylkách z normálu informovať okamžite. Vďaka nízkej dátovej náročnosti (pár bajtov) je možné použiť i 3G router s dátovým tarifom a naň pripojiť ESP dosky, alebo Arduino.

  Senzor pohybu pre objekt zabezpečený počas nočných hodín - tichý alarm:

  Senzor teploty - využitie v sade:

  Zdrojový kód pre Arduino s Ethernet shieldom Wiznet W5100

  #include <SPI.h>
  #include <Ethernet.h>
  #define Hostname "Arduino"  
  byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};  
  char server[] = "www.mywebsite.com";   
  IPAddress ip(192, 168, 1, 254); //IP adresa zo subnet rozsahu
  EthernetClient client;  
  void setup() {
   Serial.begin(9600);
  }
   
  void loop() {
    if (Ethernet.begin(mac) == 0) {  
    Serial.println("Chyba konfiguracie DHCP, nastavim manualnu IPv4"); 
    Ethernet.begin(mac, ip);            
   } 
  
  
  if (client.connect(server, 80)) { 
    Serial.println("Pripojenie na webserver prebehlo uspesne.."); 
    client.print("GET /email.php");  //umiestnenie php scriptu na webserveri 
    client.println(" HTTP/1.1");       
    client.println("Host: www.mywebsite.com");
    client.println("Connection: close");  
    client.println();            
   client.stop();  
   Serial.println("E-mail uspesne odoslany!"); 
   } else {                     
    Serial.println("Pripojenie neuspesne"); 
   } 
  delay(10000);
  }
  			

  Zdrojový kód pre Arduino s Ethernet modulom Wiznet W5500

  #include <SPI.h>
  #include <Ethernet2.h>
  #define Hostname "Arduino"  
  byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};  
  char server[] = "www.mywebsite.com";   
  IPAddress ip(192, 168, 1, 254); //IP adresa zo subnet rozsahu
  EthernetClient client;  
  void setup() {
   Serial.begin(9600);
  }
   
  void loop() {
    if (Ethernet.begin(mac) == 0) {  
    Serial.println("Chyba konfiguracie DHCP, nastavim manualnu IPv4"); 
    Ethernet.begin(mac, ip);            
   } 
  
  
  if (client.connect(server, 80)) { 
    Serial.println("Pripojenie na webserver prebehlo uspesne.."); 
    client.print("GET /email.php");  //umiestnenie php scriptu na webserveri 
    client.println(" HTTP/1.1");       
    client.println("Host: www.mywebsite.com");
    client.println("Connection: close");  
    client.println();            
   client.stop();  
   Serial.println("E-mail uspesne odoslany!"); 
   } else {                     
    Serial.println("Pripojenie neuspesne"); 
   } 
  delay(10000);
  }