Projekt je dostupný zadarmo na stiahnutie!
Arduino Mastermind Logik Schematics Code WS2812

Hra je určená pre dvoch hráčov, ktorí hru hrajú


Hráč 1 (háda)


 • Úlohou hráča je uhádnuť čísla druhého hráča a aj ich poradie
 • Hráč na vstup do systému využíva 5x pushbutton, pričom 4 z tlačidiel fungujú ako inkrementátor čísla na tej danej pozícii v rozsahu 0-9.
 • Piatym tlačidlom sa údaje odošlú na kontrolu. Priráta sa pokus, vyhodnotí sa kombinácia.
 • Dáta sa zapisujú a sú vizualizované aj na LCD displej.
 • V prípade, že hráč uhádne číslo a aj jeho pozíciu, rozsvieti sa zelená dióda na tej danej pozícii.
 • V opačnom prípade pri neuhádnutí čísla, respektíve pri uhádnutí čísla ale neuhádnutí pozície sa zosvieti červená dióda na znak nepravdy.
 • Pre hráča sa hra končí pri presiahnutí 10 pokusov, alebo pri uhádnutí kombinácie.

 • Hráč 2 (určuje kombináciu farieb a poradia)


 • V úlohe mikrokontróler Arduino Uno, alebo iný, prípadne AtMega čip.
 • Vygeneruje číslo 0000-9999, ktoré bude hráč hádať
 • Odoslané dáta od používateľa overí jednoduchou podmienkovou logikou
 • V prípade uhádnutia farby i pozície rozsvieti príslušnú diódu na zeleno.
 • V prípade neuhádnutia farby, alebo pozície rozsvieti príslušnú diódu na červeno.
 • Arduino overuje aj počet krokov (ťahov), ktoré hráč použil, skúma, či je hra ukončená.
 • Hra sa končí, ak hráč 1 uhádne všetky čísla aj ich pozície (všetky 4 diódy budú zelené), vstup sa zablokuje, alebo pri neúspešnej hre s dosiahnutím 10 pokusov.
 • O stave hry je používateľ vždy informovaný na displeji.

 • Hardvér pre projekt

 • Arduino Uno R3
 • 4x RGB LED WS2812 (jeden modul)
 • 5x tlačidlo - spínacie
 • LCD 20x4 alebo 16x2
 • I2C prevodník pre LCD
 • Zapojenie  LCD displej s I2C prevodníkom Arduino Uno
  Vcc 5V
  GND GND
  SDA A4 (SDA)
  SCK/SCL A5 (SCK/SCL)
  Pushbutton Arduino Uno
  IN 1 D6
  IN 2 D5
  IN 3 D4
  IN 4 D3
  Enter D2
  RGB led diódy Arduino Uno
  DIN D13
  GND GND
  5V -
  5V pin sa pripája na externý zdroj z dôvodu veľkého nárazového odberu prúdu zvlášť pri rozsvietení všetkých diód, rádovo 200mA.

  Zapojenie

  Mastermind - schéma zapojenia - Arduino

  Program

  // ZAKLADNA LOGIKA VSTUPU PRE HRU MASTERMIND
  // VYPIS DO SERIAL MONITOR-u.
  // MOZNOST DOPLNIT O RGB LED, LED PASY, NEOPIXEL RING A INE.
  // PRI ROZPINACICH PUSHBUTTONOCH OTOCIT LOGIKU - ACTIVE LOW
  //#define DEBUG //odkomentuj pre DEBUG INFO
  const int buttonPin1 = 6;
  const int buttonPin2 = 5;
  const int buttonPin3 = 4;
  const int buttonPin4 = 3;
  const int buttonPin5 = 2;
  
  int cislo1 = 0;
  int cislo2 = 0;
  int cislo3 = 0;
  int cislo4 = 0;
  
  int cielovecislo1 = 0;
  int cielovecislo2 = 0;
  int cielovecislo3 = 0;
  int cielovecislo4 = 0;
  
  int buttonState1 = HIGH;
  int lastButtonState1 = HIGH;
  int buttonState2 = HIGH;
  int lastButtonState2 = HIGH;
  int buttonState3 = HIGH;
  int lastButtonState3 = HIGH;
  int buttonState4 = HIGH;
  int lastButtonState4 = HIGH;
  int buttonState5 = HIGH;
  int lastButtonState5 = HIGH;
  
  unsigned long lastDebounceTime1 = 0;
  unsigned long lastDebounceTime2 = 0;
  unsigned long lastDebounceTime3 = 0;
  unsigned long lastDebounceTime4 = 0;
  unsigned long lastDebounceTime5 = 0;
  unsigned long debounceInterval = 50;
  
  int pokus = 0;
  void setup() {
   Serial.begin(9600);
   pinMode(buttonPin1, INPUT_PULLUP);
   pinMode(buttonPin2, INPUT_PULLUP);
   pinMode(buttonPin3, INPUT_PULLUP);
   pinMode(buttonPin4, INPUT_PULLUP);
   pinMode(buttonPin5, INPUT_PULLUP);
  
   cielovecislo1 = random(0, 9);
   cielovecislo2 = random(0, 9);
   while (cielovecislo2 == cielovecislo1) {
    cielovecislo2 = random(0, 9);
   }
   cielovecislo3 = random(0, 9);
   while ((cielovecislo3 == cielovecislo1) || (cielovecislo3 == cielovecislo2)) {
    cielovecislo3 = random(0, 9);
   }
   cielovecislo4 = random(0, 9);
   while ((cielovecislo4 == cielovecislo1) || (cielovecislo4 == cielovecislo2) || (cielovecislo4 == cielovecislo3)) {
    cielovecislo4 = random(0, 9);
   }
  #ifdef DEBUG
   Serial.println("Hladane cislo: ");
   Serial.print(cielovecislo1);
   Serial.print(cielovecislo2);
   Serial.print(cielovecislo3);
   Serial.print(cielovecislo4);
   Serial.println("");
  #endif
  }
  
  void loop() {
   if (pokus >= 10) {
    Serial.println("Prehrali ste! Prekroceny pocet pokusov!");
    return;
   } else {
    int reading1 = digitalRead(buttonPin1);
    int reading2 = digitalRead(buttonPin2);
    int reading3 = digitalRead(buttonPin3);
    int reading4 = digitalRead(buttonPin4);
    int reading5 = digitalRead(buttonPin5);
  
    if (reading1 != lastButtonState1) {
     lastDebounceTime1 = millis();
    }
  
    if (reading2 != lastButtonState2) {
     lastDebounceTime2 = millis();
    }
  
    if (reading3 != lastButtonState3) {
     lastDebounceTime3 = millis();
    }
  
    if (reading4 != lastButtonState4) {
     lastDebounceTime4 = millis();
    }
  
    if (reading5 != lastButtonState5) {
     lastDebounceTime5 = millis();
    }
  
    if ((millis() - lastDebounceTime1) > debounceInterval) {
     if (reading1 != buttonState1) {
      buttonState1 = reading1;
      if (buttonState1 == HIGH) {
       cislo1++;
       Serial.println("Prve cislo: ");
       Serial.print(cislo1);
       if (cislo1 > 9) {
        cislo1 = 0;
       }
      }
     }
    }
  
    if ((millis() - lastDebounceTime2) > debounceInterval) {
     if (reading2 != buttonState2) {
      buttonState2 = reading2;
      if (buttonState2 == HIGH) {
       cislo2++;
       Serial.println("Druhe cislo: ");
       Serial.print(cislo2);
       if (cislo2 > 9) {
        cislo2 = 0;
       }
      }
     }
    }
  
    if ((millis() - lastDebounceTime3) > debounceInterval) {
     if (reading3 != buttonState3) {
      buttonState3 = reading3;
      if (buttonState3 == HIGH) {
       cislo3++;
       Serial.println("Tretie cislo: ");
       Serial.print(cislo3);
       if (cislo3 > 9) {
        cislo3 = 0;
       }
      }
     }
    }
  
    if ((millis() - lastDebounceTime4) > debounceInterval) {
     if (reading4 != buttonState4) {
      buttonState4 = reading4;
      if (buttonState4 == HIGH) {
       cislo4++;
       Serial.println("Stvrte cislo: ");
       Serial.print(cislo4);
       if (cislo4 > 9) {
        cislo4 = 0;
       }
      }
     }
    }
  
    if ((millis() - lastDebounceTime5) > debounceInterval) {
     if (reading5 != buttonState5) {
      buttonState5 = reading5;
      if (buttonState5 == HIGH) {
       pokus++;
       if (cislo1 == cielovecislo1) {
        //ROZSVIET DIODU NA ZELENO NA PRVEJ POZICII (UHADNUTA POZICIA AJ CISLO)
       } else if (cislo1 == cielovecislo2) {
        //ROZSVIET DIODU NA CERVENO NA PRVEJ POZICII (UHADNUTE CISLO BEZ POZICIE)
       } else if (cislo1 == cielovecislo3) {
        //ROZSVIET DIODU NA CERVENO NA PRVEJ POZICII (UHADNUTE CISLO BEZ POZICIE)
       } else if (cislo1 == cielovecislo4) {
        //ROZSVIET DIODU NA CERVENO NA PRVEJ POZICII (UHADNUTE CISLO BEZ POZICIE)
       } else {
        //ZHASNI DIODU NA PRVEJ POZICII (NEUHADNUTE CISLO, ANI POZICIA)
       }
       if (cislo2 == cielovecislo2) {
        //ROZSVIET DIODU NA ZELENO NA DRUHEJ POZICII (UHADNUTA POZICIA AJ CISLO)
       } else if (cislo2 == cielovecislo1) {
        //ROZSVIET DIODU NA CERVENO NA DRUHEJ POZICII (UHADNUTE CISLO BEZ POZICIE)
       } else if (cislo2 == cielovecislo3) {
        //ROZSVIET DIODU NA CERVENO NA DRUHEJ POZICII (UHADNUTE CISLO BEZ POZICIE)
       } else if (cislo2 == cielovecislo4) {
        //ROZSVIET DIODU NA CERVENO NA DRUHEJ POZICII (UHADNUTE CISLO BEZ POZICIE)
       } else {
        //ZHASNI DIODU NA DRUHEJ POZICII (NEUHADNUTE CISLO, ANI POZICIA)
       }
       if (cislo3 == cielovecislo3) {
        //ROZSVIET DIODU NA ZELENO NA TRETEJ POZICII (UHADNUTA POZICIA AJ CISLO)
       } else if (cislo3 == cielovecislo1) {
        //ROZSVIET DIODU NA CERVENO NA TRETEJ POZICII (UHADNUTE CISLO BEZ POZICIE)
       } else if (cislo3 == cielovecislo2) {
        //ROZSVIET DIODU NA CERVENO NA TRETEJ POZICII (UHADNUTE CISLO BEZ POZICIE)
       } else if (cislo3 == cielovecislo4) {
        //ROZSVIET DIODU NA CERVENO NA TRETEJ POZICII (UHADNUTE CISLO BEZ POZICIE)
       } else {
        //ZHASNI DIODU NA TRETEJ POZICII (NEUHADNUTE CISLO, ANI POZICIA)
       }
       if (cislo4 == cielovecislo4) {
        //ROZSVIET DIODU NA ZELENO NA STVRTEJ POZICII (UHADNUTA POZICIA AJ CISLO)
       } else if (cislo4 == cielovecislo1) {
        //ROZSVIET DIODU NA CERVENO NA STVRTEJ POZICII (UHADNUTE CISLO BEZ POZICIE)
       } else if (cislo4 == cielovecislo2) {
        //ROZSVIET DIODU NA CERVENO NA STVRTEJ POZICII (UHADNUTE CISLO BEZ POZICIE)
       } else if (cislo4 == cielovecislo3) {
        //ROZSVIET DIODU NA CERVENO NA STVRTEJ POZICII (UHADNUTE CISLO BEZ POZICIE)
       } else {
        //ZHASNI DIODU NA STVRTEJ POZICII (NEUHADNUTE CISLO, ANI POZICIA)
       }
       if ((cislo1 == cielovecislo1) && (cislo2 == cielovecislo2) && (cislo3 == cielovecislo3) && (cislo4 == cielovecislo4)) {
        Serial.println("VYHRALI STE!");
        return;
       }
       cislo1 = 0;
       cislo2 = 0;
       cislo3 = 0;
       cislo4 = 0;
      }
     }
    }
    lastButtonState1 = reading1;
    lastButtonState2 = reading2;
    lastButtonState3 = reading3;
    lastButtonState4 = reading4;
    lastButtonState5 = reading5;
   }
  }