Všetky namerané hodnoty sú zaznamenávané senzormi, ktoré odovzdávajú svoje namerané hodnoty mikropočítaču, ktorý ich zároveň napája a namerané dáta odosiela na webserver.


Teploty: Maxim (Dallas) DS18B20

DS18B20 indoor DS18B20 outdoor Odchýlka: ±0.5°C | Napájanie: 3.3V + 4,7kΩ rezistor Odosielanie hodnôt: Onewire protokol (po 1 vodiči)

Tlak: BMP280

BMP 280 senzor Odchýlka: ±1hPa | Rozhranie: I2C

Relé: FINDER 36.11.9.005.4011

Relé FINDER Limit: 10A pri 250V~ | Zopnutie pri 5V-

Tlak: DHT12

DHT12 Odchýlka: 0,1% | Rozsah: 20-95%

Odosielanie na webserver: UNO R3 + Ethernet Shield

Arduino Uno + Ethernet Shield