Ovládanie domu cez internet

Проект недоступен для бесплатного скачивания! Если вы заинтересованы в приобретении программной части проекта с функциями, описанными на данной странице, свяжитесь с: martinius96@gmail.com
ESP8266 WiFi Central Heating HTTPS MySQL Control

Ovládanie domu cez internet vo web rozhraní


 • Projekt vznikol ako základ pre svojpomocné zostavenie inteligentného domu, či učenia sa práce s webom a porozumeniu, akým spôsobom doska s webom komunikuje.
 • Používateľ porozumie, ako doska odosiela informácie a číta dôležité informácie z webu, ktoré môžu byť využité napríklad pri výpadku servera či wifi siete (hysteréza, referenčné teploty pre vykurovanie...)
  1. Záznam teploty a stavu spínacieho kontaktu + časový záznam teploty do db
  2. Ovládanie kúrenia s volitelnou hysterézou - automatický a manuálny režim
  3. Konektivita pripojeného zariadenia - NodeMCU (0.9 - 1.0) s prenosom po HTTPS
  4. Zmena názvov vstupov a výstupov systému
  5. Zobrazenie histórie teplôt
  6. Grafická reprezentácia teplôt za posledných 24 hodín
  7. Oznámenia - logy s neúspešným prihlásením so záznamom IP a varovné logy pri problémových hodnotách senzorov - vadné čidlo/nesprávne meranie atď..
  8. Zmena loginu (mena a hesla do systému)
  9. Vzdialený reštart dosky
  10. Login systém
 • Systém je uspôsobený na príchod real-time dát od dosky. Real-time dáta sa vykresľujú do tabuľky, kde je možné na ich základe hneď vyhodnocovať možnosť kúrenia a aplikovať tieto zmeny aj na príslušný výstup.
 • NodeMCU striedavo posiela dáta na web a číta stav výstupu + či bol vyžiadaný jeho reštart.