Zakúpiť projekt pre 6 relé
Zakúpiť projekt pre 16 relé

Ovládanie relé - Vyskúšajte online TU!


Hardvér:

 • Arduino Mega
 • Ethernet shield W5100
 • 8-kanálové relé
 • Stručný popis:

 • Ovládanie relé je projektom pre ovládanie vysokého napätia 230V cez Arduino. Jedno relé dokáže spínať až 2,3kW
 • Jednoduchá webaplikácia umožňuje bezpečné prihlásenie k správe výstupom, ktoré je možné špecificky nazvať a spravovať.
 • Jednoduchým kliknutím je možné výstupy riadiť, premenovať ich.
 • Arduino s Ethernet shieldom si v intervaloch 5s stiahne obsah všetkých výstupov a zmeny aplikuje aj na príslušný výstup.
 • K dispozícii aj NodeMCU varianta pre pripojenie na HTTPS protokol webu.
 • Stránka nevyužíva datababázu. Meno a heslo sú šifrované a uložené hashom algoritmu SHA1 a saltu.
 • Web je kompatibilný s PHP5, PHP7. Funguje aj na Raspberry či Banana pi po pridelení práv pre súbory.
 • Screenshoty:
  Arduino parser pre prvých 8 relé (s loginom: user1, pass: user1)

  #include <SPI.h>
  #include <Ethernet.h> //Zmenit pre Ethernet2.h pre W5500
  const int vystup1 = 0;
  const int vystup2 = 1;
  const int vystup3 = 2;
  const int vystup4 = 3;
  //D4 vynechany - pre SD kartu
  const int vystup5 = 5;
  const int vystup6 = 6;
  const int vystup7 = 7;
  const int vystup8 = 8;
  
  byte mac[] = { 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0x81, 0x7B, 0x4A }; //fyzicka adresa MAC
  char serverName[] = "www.arduino.php5.sk"; // webserver
  IPAddress ip(192, 168, 1, 254);
  EthernetClient client;
  String readString;
  int x=0; //pocitadlo riadkov
  char lf=10; //line feed character
  void setup(){
  pinMode(vystup1, OUTPUT);
  pinMode(vystup2, OUTPUT);
  pinMode(vystup3, OUTPUT);
  pinMode(vystup4, OUTPUT);
  pinMode(vystup5, OUTPUT);
  pinMode(vystup6, OUTPUT);
  pinMode(vystup7, OUTPUT);
  pinMode(vystup8, OUTPUT);
   if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("DHCP nepridelilo adresu, skusam so statickou...");
    Ethernet.begin(mac, ip); //nastav k mac adrese i IP adresu staticku
   }
   Serial.begin(9600); 
  }
  void stav_vystup1(){
   if (client.connect(serverName, 80)) { //starts client connection, checks for connection
    Serial.println("connected");
    client.println("GET /rele/rele1.txt HTTP/1.1"); //download text
    client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
    client.println("Connection: close"); // ukonc HTTP/1.1 spojenie
    client.println(); //koneic requestu
   } 
   else {
    Serial.println("Pripojenie neuspesne"); //chyba ak nie som pripojeny
    Serial.println();
   }
  
   while(client.connected() && !client.available()) delay(1); //cakaj na data
   while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
    char c = client.read(); //dostan bity z buffera
    Serial.print(c); //cela http hlavicka
    if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj 
    else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
  
    } 
  if(readString=="ZAP"){
   digitalWrite(vystup1, HIGH); 
   }else if(readString=="VYP"){
   digitalWrite(vystup1, LOW); 
    }
    else{
   Serial.println("Nepodporovany stav! - chyba");
   } 
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
   }
   void stav_vystup2(){
   if (client.connect(serverName, 80)) { //starts client connection, checks for connection
    Serial.println("connected");
    client.println("GET /rele/rele2.txt HTTP/1.1"); //download text
    client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
    client.println("Connection: close"); // ukonc HTTP/1.1 spojenie
    client.println(); //koneic requestu
   } 
   else {
    Serial.println("Pripojenie neuspesne"); //chyba ak nie som pripojeny
    Serial.println();
   }
  
   while(client.connected() && !client.available()) delay(1); //cakaj na data
   while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
    char c = client.read(); //dostan bity z buffera
    Serial.print(c); //cela http hlavicka
    if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj 
    else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
  
    } 
  if(readString=="ZAP"){
   digitalWrite(vystup2, HIGH); 
   }else if(readString=="VYP"){
   digitalWrite(vystup2, LOW); 
    }
    else{
   Serial.println("Nepodporovany stav! - chyba");
   } 
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
   }
    void stav_vystup3(){
   if (client.connect(serverName, 80)) { //starts client connection, checks for connection
    Serial.println("connected");
    client.println("GET /rele/rele3.txt HTTP/1.1"); //download text
    client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
    client.println("Connection: close"); // ukonc HTTP/1.1 spojenie
    client.println(); //koneic requestu
   } 
   else {
    Serial.println("Pripojenie neuspesne"); //chyba ak nie som pripojeny
    Serial.println();
   }
  
   while(client.connected() && !client.available()) delay(1); //cakaj na data
   while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
    char c = client.read(); //dostan bity z buffera
    Serial.print(c); //cela http hlavicka
    if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj 
    else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
  
    } 
  if(readString=="ZAP"){
   digitalWrite(vystup3, HIGH); 
   }else if(readString=="VYP"){
   digitalWrite(vystup3, LOW); 
    }
    else{
   Serial.println("Nepodporovany stav! - chyba");
   } 
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
   }
   void stav_vystup4(){
   if (client.connect(serverName, 80)) { //starts client connection, checks for connection
    Serial.println("connected");
    client.println("GET /rele/rele4.txt HTTP/1.1"); //download text
    client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
    client.println("Connection: close"); // ukonc HTTP/1.1 spojenie
    client.println(); //koneic requestu
   } 
   else {
    Serial.println("Pripojenie neuspesne"); //chyba ak nie som pripojeny
    Serial.println();
   }
  
   while(client.connected() && !client.available()) delay(1); //cakaj na data
   while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
    char c = client.read(); //dostan bity z buffera
    Serial.print(c); //cela http hlavicka
    if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj 
    else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
  
    } 
  if(readString=="ZAP"){
   digitalWrite(vystup4, HIGH); 
   }else if(readString=="VYP"){
   digitalWrite(vystup4, LOW); 
    }
    else{
   Serial.println("Nepodporovany stav! - chyba");
   } 
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
   }
    void stav_vystup5(){
   if (client.connect(serverName, 80)) { //starts client connection, checks for connection
    Serial.println("connected");
    client.println("GET /rele/rele5.txt HTTP/1.1"); //download text
    client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
    client.println("Connection: close"); // ukonc HTTP/1.1 spojenie
    client.println(); //koneic requestu
   } 
   else {
    Serial.println("Pripojenie neuspesne"); //chyba ak nie som pripojeny
    Serial.println();
   }
  
   while(client.connected() && !client.available()) delay(1); //cakaj na data
   while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
    char c = client.read(); //dostan bity z buffera
    Serial.print(c); //cela http hlavicka
    if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj 
    else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
  
    } 
  if(readString=="ZAP"){
   digitalWrite(vystup5, HIGH); 
   }else if(readString=="VYP"){
   digitalWrite(vystup5, LOW); 
    }
    else{
   Serial.println("Nepodporovany stav! - chyba");
   } 
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
   }
  void stav_vystup6(){
   if (client.connect(serverName, 80)) { //starts client connection, checks for connection
    Serial.println("connected");
    client.println("GET /rele/rele6.txt HTTP/1.1"); //download text
    client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
    client.println("Connection: close"); // ukonc HTTP/1.1 spojenie
    client.println(); //koneic requestu
   } 
   else {
    Serial.println("Pripojenie neuspesne"); //chyba ak nie som pripojeny
    Serial.println();
   }
  
   while(client.connected() && !client.available()) delay(1); //cakaj na data
   while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
    char c = client.read(); //dostan bity z buffera
    Serial.print(c); //cela http hlavicka
    if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj 
    else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
  
    } 
  if(readString=="ZAP"){
   digitalWrite(vystup6, HIGH); 
   }else if(readString=="VYP"){
   digitalWrite(vystup6, LOW); 
    }
    else{
   Serial.println("Nepodporovany stav! - chyba");
   } 
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
   }
  void stav_vystup7(){
   if (client.connect(serverName, 80)) { //starts client connection, checks for connection
    Serial.println("connected");
    client.println("GET /rele/rele7.txt HTTP/1.1"); //download text
    client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
    client.println("Connection: close"); // ukonc HTTP/1.1 spojenie
    client.println(); //koneic requestu
   } 
   else {
    Serial.println("Pripojenie neuspesne"); //chyba ak nie som pripojeny
    Serial.println();
   }
  
   while(client.connected() && !client.available()) delay(1); //cakaj na data
   while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
    char c = client.read(); //dostan bity z buffera
    Serial.print(c); //cela http hlavicka
    if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj 
    else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
  
    } 
  if(readString=="ZAP"){
   digitalWrite(vystup7, HIGH); 
   }else if(readString=="VYP"){
   digitalWrite(vystup7, LOW); 
    }
    else{
   Serial.println("Nepodporovany stav! - chyba");
   } 
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
   }
   void stav_vystup8(){
   if (client.connect(serverName, 80)) { //starts client connection, checks for connection
    Serial.println("connected");
    client.println("GET /rele/rele8.txt HTTP/1.1"); //download text
    client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
    client.println("Connection: close"); // ukonc HTTP/1.1 spojenie
    client.println(); //koneic requestu
   } 
   else {
    Serial.println("Pripojenie neuspesne"); //chyba ak nie som pripojeny
    Serial.println();
   }
  
   while(client.connected() && !client.available()) delay(1); //cakaj na data
   while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
    char c = client.read(); //dostan bity z buffera
    Serial.print(c); //cela http hlavicka
    if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj 
    else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
  
    } 
  if(readString=="ZAP"){
   digitalWrite(vystup8, HIGH); 
   }else if(readString=="VYP"){
   digitalWrite(vystup8, LOW); 
    }
    else{
   Serial.println("Nepodporovany stav! - chyba");
   } 
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
   }
  
  void loop(){
  stav_vystup1();
  stav_vystup2();
  stav_vystup3();
  stav_vystup4();
  stav_vystup5();
  stav_vystup6();
  stav_vystup7();
  stav_vystup8();
  delay(5000); //opakuj slucku loop o 5 sekund
  } 
  
  			

  Arduino parser pre druhých 8 relé (s loginom: admin, pass: admin)

  #include <SPI.h>
  #include <Ethernet.h>
  const int vystup1 = 0;
  const int vystup2 = 1;
  const int vystup3 = 2;
  const int vystup4 = 3;
  //D4 vynechany - pre SD kartu
  const int vystup5 = 5;
  const int vystup6 = 6;
  const int vystup7 = 7;
  const int vystup8 = 8;
  
  byte mac[] = { 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0x81, 0x7B, 0x4C }; //fyzicka adresa MAC
  char serverName[] = "www.arduino.php5.sk"; // webserver
  IPAddress ip(192, 168, 1, 253);
  EthernetClient client;
  String readString;
  int x=0; //pocitadlo riadkov
  char lf=10; //line feed character
  void setup(){
  pinMode(vystup1, OUTPUT);
  pinMode(vystup2, OUTPUT);
  pinMode(vystup3, OUTPUT);
  pinMode(vystup4, OUTPUT);
  pinMode(vystup5, OUTPUT);
  pinMode(vystup6, OUTPUT);
  pinMode(vystup7, OUTPUT);
  pinMode(vystup8, OUTPUT);
   if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("DHCP nepridelilo adresu, skusam so statickou...");
    Ethernet.begin(mac, ip); //nastav k mac adrese i IP adresu staticku
   }
   Serial.begin(9600); 
  }
  void stav_vystup1(){
   if (client.connect(serverName, 80)) { //starts client connection, checks for connection
    Serial.println("connected");
    client.println("GET /rele/rele10.txt HTTP/1.1"); //download text
    client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
    client.println("Connection: close"); // ukonc HTTP/1.1 spojenie
    client.println(); //koneic requestu
   } 
   else {
    Serial.println("Pripojenie neuspesne"); //chyba ak nie som pripojeny
    Serial.println();
   }
  
   while(client.connected() && !client.available()) delay(1); //cakaj na data
   while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
    char c = client.read(); //dostan bity z buffera
    Serial.print(c); //cela http hlavicka
    if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj 
    else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
  
    } 
  if(readString=="ZAP"){
   digitalWrite(vystup1, HIGH); 
   }else if(readString=="VYP"){
   digitalWrite(vystup1, LOW); 
    }
    else{
   Serial.println("Nepodporovany stav! - chyba");
   } 
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
   }
   void stav_vystup2(){
   if (client.connect(serverName, 80)) { //starts client connection, checks for connection
    Serial.println("connected");
    client.println("GET /rele/rele11.txt HTTP/1.1"); //download text
    client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
    client.println("Connection: close"); // ukonc HTTP/1.1 spojenie
    client.println(); //koneic requestu
   } 
   else {
    Serial.println("Pripojenie neuspesne"); //chyba ak nie som pripojeny
    Serial.println();
   }
  
   while(client.connected() && !client.available()) delay(1); //cakaj na data
   while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
    char c = client.read(); //dostan bity z buffera
    Serial.print(c); //cela http hlavicka
    if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj 
    else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
  
    } 
  if(readString=="ZAP"){
   digitalWrite(vystup2, HIGH); 
   }else if(readString=="VYP"){
   digitalWrite(vystup2, LOW); 
    }
    else{
   Serial.println("Nepodporovany stav! - chyba");
   } 
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
   }
    void stav_vystup3(){
   if (client.connect(serverName, 80)) { //starts client connection, checks for connection
    Serial.println("connected");
    client.println("GET /rele/rele12.txt HTTP/1.1"); //download text
    client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
    client.println("Connection: close"); // ukonc HTTP/1.1 spojenie
    client.println(); //koneic requestu
   } 
   else {
    Serial.println("Pripojenie neuspesne"); //chyba ak nie som pripojeny
    Serial.println();
   }
  
   while(client.connected() && !client.available()) delay(1); //cakaj na data
   while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
    char c = client.read(); //dostan bity z buffera
    Serial.print(c); //cela http hlavicka
    if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj 
    else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
  
    } 
  if(readString=="ZAP"){
   digitalWrite(vystup3, HIGH); 
   }else if(readString=="VYP"){
   digitalWrite(vystup3, LOW); 
    }
    else{
   Serial.println("Nepodporovany stav! - chyba");
   } 
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
   }
   void stav_vystup4(){
   if (client.connect(serverName, 80)) { //starts client connection, checks for connection
    Serial.println("connected");
    client.println("GET /rele/rele13.txt HTTP/1.1"); //download text
    client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
    client.println("Connection: close"); // ukonc HTTP/1.1 spojenie
    client.println(); //koneic requestu
   } 
   else {
    Serial.println("Pripojenie neuspesne"); //chyba ak nie som pripojeny
    Serial.println();
   }
  
   while(client.connected() && !client.available()) delay(1); //cakaj na data
   while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
    char c = client.read(); //dostan bity z buffera
    Serial.print(c); //cela http hlavicka
    if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj 
    else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
  
    } 
  if(readString=="ZAP"){
   digitalWrite(vystup4, HIGH); 
   }else if(readString=="VYP"){
   digitalWrite(vystup4, LOW); 
    }
    else{
   Serial.println("Nepodporovany stav! - chyba");
   } 
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
   }
    void stav_vystup5(){
   if (client.connect(serverName, 80)) { //starts client connection, checks for connection
    Serial.println("connected");
    client.println("GET /rele/rele14.txt HTTP/1.1"); //download text
    client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
    client.println("Connection: close"); // ukonc HTTP/1.1 spojenie
    client.println(); //koneic requestu
   } 
   else {
    Serial.println("Pripojenie neuspesne"); //chyba ak nie som pripojeny
    Serial.println();
   }
  
   while(client.connected() && !client.available()) delay(1); //cakaj na data
   while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
    char c = client.read(); //dostan bity z buffera
    Serial.print(c); //cela http hlavicka
    if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj 
    else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
  
    } 
  if(readString=="ZAP"){
   digitalWrite(vystup5, HIGH); 
   }else if(readString=="VYP"){
   digitalWrite(vystup5, LOW); 
    }
    else{
   Serial.println("Nepodporovany stav! - chyba");
   } 
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
   }
  void stav_vystup6(){
   if (client.connect(serverName, 80)) { //starts client connection, checks for connection
    Serial.println("connected");
    client.println("GET /rele/rele15.txt HTTP/1.1"); //download text
    client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
    client.println("Connection: close"); // ukonc HTTP/1.1 spojenie
    client.println(); //koneic requestu
   } 
   else {
    Serial.println("Pripojenie neuspesne"); //chyba ak nie som pripojeny
    Serial.println();
   }
  
   while(client.connected() && !client.available()) delay(1); //cakaj na data
   while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
    char c = client.read(); //dostan bity z buffera
    Serial.print(c); //cela http hlavicka
    if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj 
    else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
  
    } 
  if(readString=="ZAP"){
   digitalWrite(vystup6, HIGH); 
   }else if(readString=="VYP"){
   digitalWrite(vystup6, LOW); 
    }
    else{
   Serial.println("Nepodporovany stav! - chyba");
   } 
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
   }
  void stav_vystup7(){
   if (client.connect(serverName, 80)) { //starts client connection, checks for connection
    Serial.println("connected");
    client.println("GET /rele/rele16.txt HTTP/1.1"); //download text
    client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
    client.println("Connection: close"); // ukonc HTTP/1.1 spojenie
    client.println(); //koneic requestu
   } 
   else {
    Serial.println("Pripojenie neuspesne"); //chyba ak nie som pripojeny
    Serial.println();
   }
  
   while(client.connected() && !client.available()) delay(1); //cakaj na data
   while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
    char c = client.read(); //dostan bity z buffera
    Serial.print(c); //cela http hlavicka
    if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj 
    else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
  
    } 
  if(readString=="ZAP"){
   digitalWrite(vystup7, HIGH); 
   }else if(readString=="VYP"){
   digitalWrite(vystup7, LOW); 
    }
    else{
   Serial.println("Nepodporovany stav! - chyba");
   } 
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
   }
   void stav_vystup8(){
   if (client.connect(serverName, 80)) { //starts client connection, checks for connection
    Serial.println("connected");
    client.println("GET /rele/rele17.txt HTTP/1.1"); //download text
    client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
    client.println("Connection: close"); // ukonc HTTP/1.1 spojenie
    client.println(); //koneic requestu
   } 
   else {
    Serial.println("Pripojenie neuspesne"); //chyba ak nie som pripojeny
    Serial.println();
   }
  
   while(client.connected() && !client.available()) delay(1); //cakaj na data
   while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
    char c = client.read(); //dostan bity z buffera
    Serial.print(c); //cela http hlavicka
    if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj 
    else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
  
    } 
  if(readString=="ZAP"){
   digitalWrite(vystup8, HIGH); 
   }else if(readString=="VYP"){
   digitalWrite(vystup8, LOW); 
    }
    else{
   Serial.println("Nepodporovany stav! - chyba");
   } 
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
   }
  
  void loop(){
  stav_vystup1();
  stav_vystup2();
  stav_vystup3();
  stav_vystup4();
  stav_vystup5();
  stav_vystup6();
  stav_vystup7();
  stav_vystup8();
  delay(5000); //opakuj slucku loop o 5 sekund
  } 
  			

  Hardvér:

 • Arduino Mega
 • Ethernet shield W5100
 • 8-kanálové relé