Free verzia projektu je dostupná na stiahnutie v záložke Program.

Detail zamestnancov


Meno a priezvisko Detail
Peter Novák
John Smith
Ľubomír Beňo
Ján Roša