Evidencia nových zamestnancov


Číslo karty Meno zamestnanca Akcia