ProjektZdrojové kódy projektu s pripojením na: https://arduino.php5.sk/rfid
Zdrojové kódy pre mikrokontroléry dostupné na Github-e: Repozitár
Zdrojové kódy pre webstránku, celý projekt dostupné na Github-e: Repozitár
Datasheety:
 • Návod na inštaláciu NodeMCU do ArduinoIDE (V spodnej časti README)

 • ATmega328P datasheet

 • ESP32-WROOM-32 datasheet

 • ESP8266-12E datasheet

 • NodeMCU (v2) datasheet

 • RFID RC522 datasheet

 • SRD-05VDC-SL-C datasheet

 • WISOL-SFM10R1 datasheet

 • Ethernet Wiznet W5100 datasheet

 • Ethernet Wiznet W5500 datasheet

 • Semtech - SX1276 (77/78/79) datasheet

 • Dostupné technológie:
 • Ethernet
 • WiFi
 • LoRa
 • SigFox

 • Zdrojový kód - Offline tester


  /*|----------------------------------------------------------|*/
  /*|SKETCH PRE TEST RFID CITACKY RC522  (HARDWARE SPI)    |*/
  /*|VYHOTOVIL: MARTIN CHLEBOVEC                |*/
  /*|EMAIL: martinius96@gmail.com               |*/
  /*|DOSKA: ESP8266 (NodeMCU), ESP32, Arduino         |*/
  /*|WEB: https://arduino.php5.sk               |*/
  /*|LICENCIA: MIT                       |*/
  /*|----------------------------------------------------------|*/
  #include <SPI.h>
  #include <RFID.h>
  #define SS_PIN 4
  #define RST_PIN 5
  RFID rfid(SS_PIN, RST_PIN); 
  unsigned long kod;
  
  void setup(){ 
   Serial.begin(9600);
   SPI.begin(); 
   rfid.init();
  }
  
  void loop(){
   if (rfid.isCard()) {
    if (rfid.readCardSerial()) {
     Serial.println(" ");
     Serial.println("Kod karty ziskany: ");
     kod = 10000*rfid.serNum[4]+1000*rfid.serNum[3]+100*rfid.serNum[2]+10*rfid.serNum[1]+rfid.serNum[0];
     Serial.println(kod);
     String kodik = String(kod);    
    }
   }
   rfid.halt();
  }