Projekt na stiahnutie v Github repozitári --> záložka Program

Projekt


 • Návod na inštaláciu NodeMCU do ArduinoIDE

 • NodeMCU v1.0 (v3, v2) datasheet

 • RC522 datasheet

 • Repozitár so zdrojovými kódmi pre webstránku, ESP8266 a RFID čítačku RC522

 • Zdrojové kódy s pripojením na: https://arduino.php5.sk/rfid


  Arduino + Ethernet

 • Arduino + Ethernet W5100Ethernet W5100
 • Arduino + Ethernet W5500Ethernet W5500
 • ESP8266 (NodeMCU)

 • HTTP (PSK)NodeMCU v3 Lolin
 • HTTPS (PSK)NodeMCU v3 Lolin

 • HTTP (802.1X)NodeMCU v3 Lolin
 • HTTPS (802.1X)NodeMCU v3 Lolin
 • ESP32 (Devkit)

 • HTTP (PSK)ESP32 DevKit
 • HTTPS (PSK)ESP32 DevKit

 • HTTP (802.1X)ESP32 DevKit
 • HTTPS (802.1X)ESP32 DevKit

 • Zdrojový kód - Offline tester


  /*|----------------------------------------------------------|*/
  /*|SKETCH PRE TEST RFID CITACKY RC522            |*/
  /*|VYHOTOVIL: MARTIN CHLEBOVEC                |*/
  /*|EMAIL: martinius96@gmail.com               |*/
  /*|DOSKA: ESP8266 (NodeMCU), ESP32, Arduino         |*/
  /*|WEB: https://arduino.php5.sk               |*/
  /*|LICENCIA: MIT                       |*/
  /*|----------------------------------------------------------|*/
  #include <SPI.h>
  #include <RFID.h>
  #define SS_PIN 4
  #define RST_PIN 5
  RFID rfid(SS_PIN, RST_PIN); 
  unsigned long kod;
  
  void setup(){ 
   Serial.begin(9600);
   SPI.begin(); 
   rfid.init();
  }
  
  void loop(){
   if (rfid.isCard()) {
    if (rfid.readCardSerial()) {
     Serial.println(" ");
     Serial.println("Kod karty ziskany: ");
     kod = 10000*rfid.serNum[4]+1000*rfid.serNum[3]+100*rfid.serNum[2]+10*rfid.serNum[1]+rfid.serNum[0];
     Serial.println(kod);
     String kodik = String(kod);    
    }
   }
   rfid.halt();
  }