Free verzia projektu je dostupná na stiahnutie v záložke Program.

Reporty prístupu zamestnancov RFID (NFC) vrátnika (globálny)


Meno a priezvisko Denný report Týždenný report Mesačný report
Peter Novák
John Smith
Ľubomír Beňo
Ján Roša
Programovo vyhotovil: Martin Chlebovec
Licencia použitia projektu: MIT
Frontend + Grid systém: Bootstrap