Free verzia projektu (orezaná) dostupná v záložke Program Pri záujme o kúpu plnej funkcionality: martinius96@gmail.com


Zapojenie - ESP8266

RFID vrátnik - schéma ESP8266

Zapojenie - Arduino + Ethernet W5100

RFID vrátnik - schéma Arduino + W5100 Ethernet

Zapojenie - ESP32

RFID vrátnik - schéma ESP32