Z dôvodu viacnásobných zmien parametrov od rôznych používateľov nie je možné v súčasnosti parametre modifikovať. Možná modifikácia až pri skúšaní projektu pod loginom.

Hĺbka studne (cm):V prípade, že hĺbku studne neviete, zvoľte hodnotu 0, pričom hodnoty výšky vody budú invertované. Viac vody = menšia hodnota (vzdialenosti) medzi ultrazvukovým senzorom a hladinou vody.

Priemer studne (cm):V prípade, že priemer studne neviete, zvoľte hodnotu 0.