Týždenné relé - Vyskúšajte online TU!


Stručný popis:

 • Týždenné riadenie relé s nastavením času zapnutia
 • Relé sú aktívne v nastavenom čase vo web rozhraní vo všetkých dňoch počas týždňa.
 • Možnosť zvolenia konkrétneho dátumu s nastavením času zapnutia (v súčasnosti neimplementované)
 • Ovládanie až 32 relé výstupov s centrálnou webaplikáciou, možno použiť jedno/dve Arduiná
 • Možnosť modifikovať názvy relé, prezrieť a aplikovať zdrojový kód.
 • Login systém s možnosťou zmeny mena a hesla
 • Hardvér pre projekt:
 • Arduino Mega 2560 (2x)
 • Ethernet shield W5100(2x)
 • 16-kanálové relé (2x)

 • Screenshoty  Zdrojový kód pre Arduino Mega2560 s Ethernet shieldom W5100 - komunikuje priamo s ukážkovým web rozhraním

  #include <avr\wdt.h> //kniznica watchdogu
  #include <SPI.h>           //kniznica SPI
  #include <Ethernet.h>        //kniznica k ethernet shieldu
  const int rele1 = 22; //rele 1 na pine D22
  const int rele2 = 23; //rele 2 na pine D23
  const int rele3 = 24; //rele 3 na pine D24
  const int rele4 = 25; //rele 4 na pine D25
  const int rele5 = 26; //rele 5 na pine D26
  const int rele6 = 27; //rele 6 na pine D27
  const int rele7 = 28; //rele 7 na pine D28
  const int rele8 = 29; //rele 8 na pine D29 
  const int rele9 = 30; //rele 9 na pine D30
  const int rele10 = 31; //rele 10 na pine D31
  const int rele11 = 32; //rele 11 na pine D32
  const int rele12 = 33; //rele 12 na pine D33
  const int rele13 = 34; //rele 13 na pine D34
  const int rele14 = 35; //rele 15 na pine D35
  const int rele15 = 36; //rele 15 na pine D36
  const int rele16 = 37; //rele 16 na pine D37
  byte mac[] = { 0x20, 0x1A, 0x06, 0x75, 0x8C, 0xAA }; 
  char server[] = "www.arduino.php5.sk"; 
  IPAddress dnServer(192, 168, 1, 1);
  IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);
  IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
  IPAddress ip(192, 168, 1, 150);          
  EthernetClient client;
  String readString;
  int x=0; //row counter
  char lf=10;
  void setup() {
   pinMode(rele1, OUTPUT);
   pinMode(rele2, OUTPUT);
   pinMode(rele3, OUTPUT);
   pinMode(rele4, OUTPUT);
   pinMode(rele5, OUTPUT);
   pinMode(rele6, OUTPUT);
   pinMode(rele7, OUTPUT);
   pinMode(rele8, OUTPUT);
   pinMode(rele9, OUTPUT);
   pinMode(rele10, OUTPUT);
   pinMode(rele11, OUTPUT);
   pinMode(rele12, OUTPUT);
   pinMode(rele13, OUTPUT);
   pinMode(rele14, OUTPUT);
   pinMode(rele15, OUTPUT);
   pinMode(rele16, OUTPUT);
   
   Serial.begin(9600);
   if (Ethernet.begin(mac) == 0) {         //V PRIPADE ZLYHANIA NASTAVENIA DHCP
    Serial.println("Chyba konfiguracie, manualne nastavenie");
    Ethernet.begin(mac, ip, dnServer, gateway, subnet);
    delay(500);
   }
   wdt_enable(WDTO_8S); //8 sekundovy watchdog
  }
  void vystup_rele1(){
    if (client.connect(server, 80)){
      client.println("GET /rele2/arduino1/rele1.txt HTTP/1.1");
      client.println("Host: www.arduino.php5.sk"); // ADRESA HOSTA, NA KTOREHO BOL MIERENY REQUEST (NIE PHP SUBOR)
      client.println("Connection: close");     //UKONCENIE PRIPOJENIA ZA HTTP HLAVICKOU
      client.println(); 
      Serial.println("Pripojenie k vystupu rele 1 uspesne");
    }else{
      Serial.println("Neuspesne pripojenie pre ziskanie vystupu rele 1");
    }
     while(client.connected() && !client.available())
      while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
       char c = client.read(); //dostan bity z buffera
       if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj
        else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
     }
  if(readString=="ZAP"){
    digitalWrite(rele1, LOW);
    Serial.println("Zapinam rele1");
   }else if(readString=="VYP"){
    digitalWrite(rele1, HIGH);
    Serial.println("Vypinam rele1"); 
    }  
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
    }
  	
  	
  	
  	void vystup_rele2(){
    if (client.connect(server, 80)){
      client.println("GET /rele2/arduino1/rele2.txt HTTP/1.1");
      client.println("Host: www.arduino.php5.sk"); // ADRESA HOSTA, NA KTOREHO BOL MIERENY REQUEST (NIE PHP SUBOR)
      client.println("Connection: close");     //UKONCENIE PRIPOJENIA ZA HTTP HLAVICKOU
      client.println(); 
      Serial.println("Pripojenie k vystupu rele 1 uspesne");
    }else{
      Serial.println("Neuspesne pripojenie pre ziskanie vystupu rele 1");
    }
     while(client.connected() && !client.available())
      while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
       char c = client.read(); //dostan bity z buffera
       if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj
        else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
     }
  if(readString=="ZAP"){
    digitalWrite(rele2, LOW);
    Serial.println("Zapinam rele2");
   }else if(readString=="VYP"){
    digitalWrite(rele2, HIGH);
    Serial.println("Vypinam rele2"); 
    }  
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
    }
  	
  	
  	
  	
  	void vystup_rele3(){
    if (client.connect(server, 80)){
      client.println("GET /rele2/arduino1/rele3.txt HTTP/1.1");
      client.println("Host: www.arduino.php5.sk"); // ADRESA HOSTA, NA KTOREHO BOL MIERENY REQUEST (NIE PHP SUBOR)
      client.println("Connection: close");     //UKONCENIE PRIPOJENIA ZA HTTP HLAVICKOU
      client.println(); 
      Serial.println("Pripojenie k vystupu rele 1 uspesne");
    }else{
      Serial.println("Neuspesne pripojenie pre ziskanie vystupu rele 1");
    }
     while(client.connected() && !client.available())
      while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
       char c = client.read(); //dostan bity z buffera
       if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj
        else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
     }
  if(readString=="ZAP"){
    digitalWrite(rele3, LOW);
    Serial.println("Zapinam rele3");
   }else if(readString=="VYP"){
    digitalWrite(rele3, HIGH);
    Serial.println("Vypinam rele3"); 
    }  
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
    }
  	
  	
  	
  	
  	void vystup_rele4(){
    if (client.connect(server, 80)){
      client.println("GET /rele2/arduino1/rele4.txt HTTP/1.1");
      client.println("Host: www.arduino.php5.sk"); // ADRESA HOSTA, NA KTOREHO BOL MIERENY REQUEST (NIE PHP SUBOR)
      client.println("Connection: close");     //UKONCENIE PRIPOJENIA ZA HTTP HLAVICKOU
      client.println(); 
      Serial.println("Pripojenie k vystupu rele 1 uspesne");
    }else{
      Serial.println("Neuspesne pripojenie pre ziskanie vystupu rele 1");
    }
     while(client.connected() && !client.available())
      while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
       char c = client.read(); //dostan bity z buffera
       if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj
        else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
     }
  if(readString=="ZAP"){
    digitalWrite(rele4, LOW);
    Serial.println("Zapinam rele4");
   }else if(readString=="VYP"){
    digitalWrite(rele4, HIGH);
    Serial.println("Vypinam rele4"); 
    }  
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
    }
  	
  	
  	
  	
  	void vystup_rele5(){
    if (client.connect(server, 80)){
      client.println("GET /rele2/arduino1/rele5.txt HTTP/1.1");
      client.println("Host: www.arduino.php5.sk"); // ADRESA HOSTA, NA KTOREHO BOL MIERENY REQUEST (NIE PHP SUBOR)
      client.println("Connection: close");     //UKONCENIE PRIPOJENIA ZA HTTP HLAVICKOU
      client.println(); 
      Serial.println("Pripojenie k vystupu rele 1 uspesne");
    }else{
      Serial.println("Neuspesne pripojenie pre ziskanie vystupu rele 1");
    }
     while(client.connected() && !client.available())
      while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
       char c = client.read(); //dostan bity z buffera
       if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj
        else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
     }
  if(readString=="ZAP"){
    digitalWrite(rele5, LOW);
    Serial.println("Zapinam rele5");
   }else if(readString=="VYP"){
    digitalWrite(rele5, HIGH);
    Serial.println("Vypinam rele5"); 
    }  
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
    }
  	
  	
  	
  	
  	
  	void vystup_rele6(){
    if (client.connect(server, 80)){
      client.println("GET /rele2/arduino1/rele6.txt HTTP/1.1");
      client.println("Host: www.arduino.php5.sk"); // ADRESA HOSTA, NA KTOREHO BOL MIERENY REQUEST (NIE PHP SUBOR)
      client.println("Connection: close");     //UKONCENIE PRIPOJENIA ZA HTTP HLAVICKOU
      client.println(); 
      Serial.println("Pripojenie k vystupu rele 1 uspesne");
    }else{
      Serial.println("Neuspesne pripojenie pre ziskanie vystupu rele 1");
    }
     while(client.connected() && !client.available())
      while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
       char c = client.read(); //dostan bity z buffera
       if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj
        else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
     }
  if(readString=="ZAP"){
    digitalWrite(rele6, LOW);
    Serial.println("Zapinam rele6");
   }else if(readString=="VYP"){
    digitalWrite(rele6, HIGH);
    Serial.println("Vypinam rele6"); 
    }  
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
    }
  	
  	
  	
  	
  	
  	void vystup_rele7(){
    if (client.connect(server, 80)){
      client.println("GET /rele2/arduino1/rele7.txt HTTP/1.1");
      client.println("Host: www.arduino.php5.sk"); // ADRESA HOSTA, NA KTOREHO BOL MIERENY REQUEST (NIE PHP SUBOR)
      client.println("Connection: close");     //UKONCENIE PRIPOJENIA ZA HTTP HLAVICKOU
      client.println(); 
      Serial.println("Pripojenie k vystupu rele 1 uspesne");
    }else{
      Serial.println("Neuspesne pripojenie pre ziskanie vystupu rele 1");
    }
     while(client.connected() && !client.available())
      while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
       char c = client.read(); //dostan bity z buffera
       if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj
        else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
     }
  if(readString=="ZAP"){
    digitalWrite(rele7, LOW);
    Serial.println("Zapinam rele7");
   }else if(readString=="VYP"){
    digitalWrite(rele7, HIGH);
    Serial.println("Vypinam rele7"); 
    }  
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
    }
  	
  	
  	
  	
  	
  	void vystup_rele8(){
    if (client.connect(server, 80)){
      client.println("GET /rele2/arduino1/rele8.txt HTTP/1.1");
      client.println("Host: www.arduino.php5.sk"); // ADRESA HOSTA, NA KTOREHO BOL MIERENY REQUEST (NIE PHP SUBOR)
      client.println("Connection: close");     //UKONCENIE PRIPOJENIA ZA HTTP HLAVICKOU
      client.println(); 
      Serial.println("Pripojenie k vystupu rele 1 uspesne");
    }else{
      Serial.println("Neuspesne pripojenie pre ziskanie vystupu rele 1");
    }
     while(client.connected() && !client.available())
      while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
       char c = client.read(); //dostan bity z buffera
       if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj
        else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
     }
  if(readString=="ZAP"){
    digitalWrite(rele8, LOW);
    Serial.println("Zapinam rele8");
   }else if(readString=="VYP"){
    digitalWrite(rele8, HIGH);
    Serial.println("Vypinam rele8"); 
    }  
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
    }
  	
  	
  	
  	
  	
  	void vystup_rele9(){
    if (client.connect(server, 80)){
      client.println("GET /rele2/arduino1/rele9.txt HTTP/1.1");
      client.println("Host: www.arduino.php5.sk"); // ADRESA HOSTA, NA KTOREHO BOL MIERENY REQUEST (NIE PHP SUBOR)
      client.println("Connection: close");     //UKONCENIE PRIPOJENIA ZA HTTP HLAVICKOU
      client.println(); 
      Serial.println("Pripojenie k vystupu rele 1 uspesne");
    }else{
      Serial.println("Neuspesne pripojenie pre ziskanie vystupu rele 1");
    }
     while(client.connected() && !client.available())
      while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
       char c = client.read(); //dostan bity z buffera
       if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj
        else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
     }
  if(readString=="ZAP"){
    digitalWrite(rele9, LOW);
    Serial.println("Zapinam rele9");
   }else if(readString=="VYP"){
    digitalWrite(rele9, HIGH);
    Serial.println("Vypinam rele9"); 
    }  
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
    }
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	void vystup_rele10(){
    if (client.connect(server, 80)){
      client.println("GET /rele2/arduino1/rele10.txt HTTP/1.1");
      client.println("Host: www.arduino.php5.sk"); // ADRESA HOSTA, NA KTOREHO BOL MIERENY REQUEST (NIE PHP SUBOR)
      client.println("Connection: close");     //UKONCENIE PRIPOJENIA ZA HTTP HLAVICKOU
      client.println(); 
      Serial.println("Pripojenie k vystupu rele 1 uspesne");
    }else{
      Serial.println("Neuspesne pripojenie pre ziskanie vystupu rele 1");
    }
     while(client.connected() && !client.available())
      while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
       char c = client.read(); //dostan bity z buffera
       if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj
        else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
     }
  if(readString=="ZAP"){
    digitalWrite(rele10, LOW);
    Serial.println("Zapinam rele10");
   }else if(readString=="VYP"){
    digitalWrite(rele10, HIGH);
    Serial.println("Vypinam rele10"); 
    }  
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
    }
  	
  	
  	
  	
  	
  void vystup_rele11(){
    if (client.connect(server, 80)){
      client.println("GET /rele2/arduino1/rele11.txt HTTP/1.1");
      client.println("Host: www.arduino.php5.sk"); // ADRESA HOSTA, NA KTOREHO BOL MIERENY REQUEST (NIE PHP SUBOR)
      client.println("Connection: close");     //UKONCENIE PRIPOJENIA ZA HTTP HLAVICKOU
      client.println(); 
      Serial.println("Pripojenie k vystupu rele 1 uspesne");
    }else{
      Serial.println("Neuspesne pripojenie pre ziskanie vystupu rele 1");
    }
     while(client.connected() && !client.available())
      while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
       char c = client.read(); //dostan bity z buffera
       if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj
        else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
     }
  if(readString=="ZAP"){
    digitalWrite(rele11, LOW);
    Serial.println("Zapinam rele11");
   }else if(readString=="VYP"){
    digitalWrite(rele11, HIGH);
    Serial.println("Vypinam rele11"); 
    }  
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
    }
  	
  	
  	
  	
  	void vystup_rele12(){
    if (client.connect(server, 80)){
      client.println("GET /rele2/arduino1/rele12.txt HTTP/1.1");
      client.println("Host: www.arduino.php5.sk"); // ADRESA HOSTA, NA KTOREHO BOL MIERENY REQUEST (NIE PHP SUBOR)
      client.println("Connection: close");     //UKONCENIE PRIPOJENIA ZA HTTP HLAVICKOU
      client.println(); 
      Serial.println("Pripojenie k vystupu rele 1 uspesne");
    }else{
      Serial.println("Neuspesne pripojenie pre ziskanie vystupu rele 1");
    }
     while(client.connected() && !client.available())
      while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
       char c = client.read(); //dostan bity z buffera
       if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj
        else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
     }
  if(readString=="ZAP"){
    digitalWrite(rele12, LOW);
    Serial.println("Zapinam rele12");
   }else if(readString=="VYP"){
    digitalWrite(rele12, HIGH);
    Serial.println("Vypinam rele12"); 
    }  
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
    }
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	void vystup_rele13(){
    if (client.connect(server, 80)){
      client.println("GET /rele2/arduino1/rele13.txt HTTP/1.1");
      client.println("Host: www.arduino.php5.sk"); // ADRESA HOSTA, NA KTOREHO BOL MIERENY REQUEST (NIE PHP SUBOR)
      client.println("Connection: close");     //UKONCENIE PRIPOJENIA ZA HTTP HLAVICKOU
      client.println(); 
      Serial.println("Pripojenie k vystupu rele 1 uspesne");
    }else{
      Serial.println("Neuspesne pripojenie pre ziskanie vystupu rele 1");
    }
     while(client.connected() && !client.available())
      while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
       char c = client.read(); //dostan bity z buffera
       if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj
        else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
     }
  if(readString=="ZAP"){
    digitalWrite(rele13, LOW);
    Serial.println("Zapinam rele13");
   }else if(readString=="VYP"){
    digitalWrite(rele13, HIGH);
    Serial.println("Vypinam rele13"); 
    }  
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
    }
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	void vystup_rele14(){
    if (client.connect(server, 80)){
      client.println("GET /rele2/arduino1/rele14.txt HTTP/1.1");
      client.println("Host: www.arduino.php5.sk"); // ADRESA HOSTA, NA KTOREHO BOL MIERENY REQUEST (NIE PHP SUBOR)
      client.println("Connection: close");     //UKONCENIE PRIPOJENIA ZA HTTP HLAVICKOU
      client.println(); 
      Serial.println("Pripojenie k vystupu rele 1 uspesne");
    }else{
      Serial.println("Neuspesne pripojenie pre ziskanie vystupu rele 1");
    }
     while(client.connected() && !client.available())
      while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
       char c = client.read(); //dostan bity z buffera
       if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj
        else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
     }
  if(readString=="ZAP"){
    digitalWrite(rele14, LOW);
    Serial.println("Zapinam rele14");
   }else if(readString=="VYP"){
    digitalWrite(rele14, HIGH);
    Serial.println("Vypinam rele14"); 
    }  
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
    }
  	
  	
  	
  	
  	
  	void vystup_rele15(){
    if (client.connect(server, 80)){
      client.println("GET /rele2/arduino1/rele15.txt HTTP/1.1");
      client.println("Host: www.arduino.php5.sk"); // ADRESA HOSTA, NA KTOREHO BOL MIERENY REQUEST (NIE PHP SUBOR)
      client.println("Connection: close");     //UKONCENIE PRIPOJENIA ZA HTTP HLAVICKOU
      client.println(); 
      Serial.println("Pripojenie k vystupu rele 1 uspesne");
    }else{
      Serial.println("Neuspesne pripojenie pre ziskanie vystupu rele 1");
    }
     while(client.connected() && !client.available())
      while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
       char c = client.read(); //dostan bity z buffera
       if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj
        else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
     }
  if(readString=="ZAP"){
    digitalWrite(rele15, LOW);
    Serial.println("Zapinam rele15");
   }else if(readString=="VYP"){
    digitalWrite(rele15, HIGH);
    Serial.println("Vypinam rele15"); 
    }  
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
    }
  	
  	
  	
  	
  	
  	void vystup_rele16(){
    if (client.connect(server, 80)){
      client.println("GET /rele2/arduino1/rele16.txt HTTP/1.1");
      client.println("Host: www.arduino.php5.sk"); // ADRESA HOSTA, NA KTOREHO BOL MIERENY REQUEST (NIE PHP SUBOR)
      client.println("Connection: close");     //UKONCENIE PRIPOJENIA ZA HTTP HLAVICKOU
      client.println(); 
      Serial.println("Pripojenie k vystupu rele 1 uspesne");
    }else{
      Serial.println("Neuspesne pripojenie pre ziskanie vystupu rele 1");
    }
     while(client.connected() && !client.available())
      while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
       char c = client.read(); //dostan bity z buffera
       if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj
        else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
     }
  if(readString=="ZAP"){
    digitalWrite(rele16, LOW);
    Serial.println("Zapinam rele16");
   }else if(readString=="VYP"){
    digitalWrite(rele16, HIGH);
    Serial.println("Vypinam rele16"); 
    }  
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
    }
  	
  void aktualizuj_vystupy(){
   if (client.connect(server, 80)) {        // AK SA NAPOJI NA SERVER NA PORTE 80 (HTTP)
     client.print("GET /rele2/over-rele.php");    
     client.println(" HTTP/1.1");         // UKONCENIE REQUESTU ZALOMENIM RIADKA A DOPLNENIM HLAVICKY HTTP S VERZIOU
     client.println("Host: www.arduino.php5.sk"); // ADRESA HOSTA, NA KTOREHO BOL MIERENY REQUEST (NIE PHP SUBOR)
     client.println("Connection: close");     //UKONCENIE PRIPOJENIA ZA HTTP HLAVICKOU
     client.println();              //ZALOMENIE RIADKA KLIENTSKEHO ZAPISU
     client.stop();                  // UKONCENIE PRIPOJENIA ETHERNET SHIELDU
     Serial.println("Vystupy aktualizovane");  
   }else{
    Serial.println("Neuspesne pripojenie pre aktualizaciu vystupov");
    }
  }
  void loop() {
  wdt_reset();
    if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Chyba konfiguracie, manualne nastavenie");
    Ethernet.begin(mac, ip, dnServer, gateway, subnet);
    wdt_reset();
    delay(500);
   }
   wdt_reset();
   aktualizuj_vystupy(); 
   wdt_reset();
   vystup_rele1();
   wdt_reset();
   vystup_rele2();
   wdt_reset();
   vystup_rele3();
   wdt_reset();
   vystup_rele4();
   wdt_reset();
   vystup_rele5();
   wdt_reset();
   vystup_rele6();
   wdt_reset();
   vystup_rele7();
   wdt_reset();
   vystup_rele8();
   wdt_reset();
   vystup_rele9();
   wdt_reset();
   vystup_rele10();
   wdt_reset();
   vystup_rele11();
   wdt_reset();
   vystup_rele12();
   wdt_reset();
   vystup_rele13();
   wdt_reset();
   vystup_rele14();
   wdt_reset();
   vystup_rele15();
   wdt_reset();
   vystup_rele16();  
   delay(4000); 
   }
   
  			

  Arduino parser pre druhých 8 relé (s loginom: admin, pass: admin)

  #include <SPI.h>
  #include <Ethernet.h>
  const int vystup1 = 0;
  const int vystup2 = 1;
  const int vystup3 = 2;
  const int vystup4 = 3;
  //D4 vynechany - pre SD kartu
  const int vystup5 = 5;
  const int vystup6 = 6;
  const int vystup7 = 7;
  const int vystup8 = 8;
  
  byte mac[] = { 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0x81, 0x7B, 0x4C }; //fyzicka adresa MAC
  char serverName[] = "www.arduino.php5.sk"; // webserver
  IPAddress ip(192, 168, 1, 253);
  EthernetClient client;
  String readString;
  int x=0; //pocitadlo riadkov
  char lf=10; //line feed character
  void setup(){
  pinMode(vystup1, OUTPUT);
  pinMode(vystup2, OUTPUT);
  pinMode(vystup3, OUTPUT);
  pinMode(vystup4, OUTPUT);
  pinMode(vystup5, OUTPUT);
  pinMode(vystup6, OUTPUT);
  pinMode(vystup7, OUTPUT);
  pinMode(vystup8, OUTPUT);
   if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("DHCP nepridelilo adresu, skusam so statickou...");
    Ethernet.begin(mac, ip); //nastav k mac adrese i IP adresu staticku
   }
   Serial.begin(9600); 
  }
  void stav_vystup1(){
   if (client.connect(serverName, 80)) { //starts client connection, checks for connection
    Serial.println("connected");
    client.println("GET /rele/rele10.txt HTTP/1.1"); //download text
    client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
    client.println("Connection: close"); // ukonc HTTP/1.1 spojenie
    client.println(); //koneic requestu
   } 
   else {
    Serial.println("Pripojenie neuspesne"); //chyba ak nie som pripojeny
    Serial.println();
   }
  
   while(client.connected() && !client.available()) delay(1); //cakaj na data
   while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
    char c = client.read(); //dostan bity z buffera
    Serial.print(c); //cela http hlavicka
    if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj 
    else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
  
    } 
  if(readString=="ZAP"){
   digitalWrite(vystup1, HIGH); 
   }else if(readString=="VYP"){
   digitalWrite(vystup1, LOW); 
    }
    else{
   Serial.println("Nepodporovany stav! - chyba");
   } 
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
   }
   void stav_vystup2(){
   if (client.connect(serverName, 80)) { //starts client connection, checks for connection
    Serial.println("connected");
    client.println("GET /rele/rele11.txt HTTP/1.1"); //download text
    client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
    client.println("Connection: close"); // ukonc HTTP/1.1 spojenie
    client.println(); //koneic requestu
   } 
   else {
    Serial.println("Pripojenie neuspesne"); //chyba ak nie som pripojeny
    Serial.println();
   }
  
   while(client.connected() && !client.available()) delay(1); //cakaj na data
   while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
    char c = client.read(); //dostan bity z buffera
    Serial.print(c); //cela http hlavicka
    if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj 
    else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
  
    } 
  if(readString=="ZAP"){
   digitalWrite(vystup2, HIGH); 
   }else if(readString=="VYP"){
   digitalWrite(vystup2, LOW); 
    }
    else{
   Serial.println("Nepodporovany stav! - chyba");
   } 
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
   }
    void stav_vystup3(){
   if (client.connect(serverName, 80)) { //starts client connection, checks for connection
    Serial.println("connected");
    client.println("GET /rele/rele12.txt HTTP/1.1"); //download text
    client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
    client.println("Connection: close"); // ukonc HTTP/1.1 spojenie
    client.println(); //koneic requestu
   } 
   else {
    Serial.println("Pripojenie neuspesne"); //chyba ak nie som pripojeny
    Serial.println();
   }
  
   while(client.connected() && !client.available()) delay(1); //cakaj na data
   while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
    char c = client.read(); //dostan bity z buffera
    Serial.print(c); //cela http hlavicka
    if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj 
    else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
  
    } 
  if(readString=="ZAP"){
   digitalWrite(vystup3, HIGH); 
   }else if(readString=="VYP"){
   digitalWrite(vystup3, LOW); 
    }
    else{
   Serial.println("Nepodporovany stav! - chyba");
   } 
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
   }
   void stav_vystup4(){
   if (client.connect(serverName, 80)) { //starts client connection, checks for connection
    Serial.println("connected");
    client.println("GET /rele/rele13.txt HTTP/1.1"); //download text
    client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
    client.println("Connection: close"); // ukonc HTTP/1.1 spojenie
    client.println(); //koneic requestu
   } 
   else {
    Serial.println("Pripojenie neuspesne"); //chyba ak nie som pripojeny
    Serial.println();
   }
  
   while(client.connected() && !client.available()) delay(1); //cakaj na data
   while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
    char c = client.read(); //dostan bity z buffera
    Serial.print(c); //cela http hlavicka
    if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj 
    else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
  
    } 
  if(readString=="ZAP"){
   digitalWrite(vystup4, HIGH); 
   }else if(readString=="VYP"){
   digitalWrite(vystup4, LOW); 
    }
    else{
   Serial.println("Nepodporovany stav! - chyba");
   } 
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
   }
    void stav_vystup5(){
   if (client.connect(serverName, 80)) { //starts client connection, checks for connection
    Serial.println("connected");
    client.println("GET /rele/rele14.txt HTTP/1.1"); //download text
    client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
    client.println("Connection: close"); // ukonc HTTP/1.1 spojenie
    client.println(); //koneic requestu
   } 
   else {
    Serial.println("Pripojenie neuspesne"); //chyba ak nie som pripojeny
    Serial.println();
   }
  
   while(client.connected() && !client.available()) delay(1); //cakaj na data
   while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
    char c = client.read(); //dostan bity z buffera
    Serial.print(c); //cela http hlavicka
    if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj 
    else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
  
    } 
  if(readString=="ZAP"){
   digitalWrite(vystup5, HIGH); 
   }else if(readString=="VYP"){
   digitalWrite(vystup5, LOW); 
    }
    else{
   Serial.println("Nepodporovany stav! - chyba");
   } 
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
   }
  void stav_vystup6(){
   if (client.connect(serverName, 80)) { //starts client connection, checks for connection
    Serial.println("connected");
    client.println("GET /rele/rele15.txt HTTP/1.1"); //download text
    client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
    client.println("Connection: close"); // ukonc HTTP/1.1 spojenie
    client.println(); //koneic requestu
   } 
   else {
    Serial.println("Pripojenie neuspesne"); //chyba ak nie som pripojeny
    Serial.println();
   }
  
   while(client.connected() && !client.available()) delay(1); //cakaj na data
   while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
    char c = client.read(); //dostan bity z buffera
    Serial.print(c); //cela http hlavicka
    if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj 
    else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
  
    } 
  if(readString=="ZAP"){
   digitalWrite(vystup6, HIGH); 
   }else if(readString=="VYP"){
   digitalWrite(vystup6, LOW); 
    }
    else{
   Serial.println("Nepodporovany stav! - chyba");
   } 
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
   }
  void stav_vystup7(){
   if (client.connect(serverName, 80)) { //starts client connection, checks for connection
    Serial.println("connected");
    client.println("GET /rele/rele16.txt HTTP/1.1"); //download text
    client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
    client.println("Connection: close"); // ukonc HTTP/1.1 spojenie
    client.println(); //koneic requestu
   } 
   else {
    Serial.println("Pripojenie neuspesne"); //chyba ak nie som pripojeny
    Serial.println();
   }
  
   while(client.connected() && !client.available()) delay(1); //cakaj na data
   while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
    char c = client.read(); //dostan bity z buffera
    Serial.print(c); //cela http hlavicka
    if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj 
    else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
  
    } 
  if(readString=="ZAP"){
   digitalWrite(vystup7, HIGH); 
   }else if(readString=="VYP"){
   digitalWrite(vystup7, LOW); 
    }
    else{
   Serial.println("Nepodporovany stav! - chyba");
   } 
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
   }
   void stav_vystup8(){
   if (client.connect(serverName, 80)) { //starts client connection, checks for connection
    Serial.println("connected");
    client.println("GET /rele/rele17.txt HTTP/1.1"); //download text
    client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
    client.println("Connection: close"); // ukonc HTTP/1.1 spojenie
    client.println(); //koneic requestu
   } 
   else {
    Serial.println("Pripojenie neuspesne"); //chyba ak nie som pripojeny
    Serial.println();
   }
  
   while(client.connected() && !client.available()) delay(1); //cakaj na data
   while (client.connected() || client.available()) { //pramenna
    char c = client.read(); //dostan bity z buffera
    Serial.print(c); //cela http hlavicka
    if (c==lf) x=(x+1); //pocitaj 
    else if (x==12) readString += c; //nasa premenna
  
    } 
  if(readString=="ZAP"){
   digitalWrite(vystup8, HIGH); 
   }else if(readString=="VYP"){
   digitalWrite(vystup8, LOW); 
    }
    else{
   Serial.println("Nepodporovany stav! - chyba");
   } 
   readString = ("");
   x=0;
   client.stop(); //ukonc spojenie
   }
  
  void loop(){
  stav_vystup1();
  stav_vystup2();
  stav_vystup3();
  stav_vystup4();
  stav_vystup5();
  stav_vystup6();
  stav_vystup7();
  stav_vystup8();
  delay(5000); //opakuj slucku loop o 5 sekund
  }